Ajankohtaista jätehuollosta

16.12.2021

Jätehuollon palvelutaso vuosille 2022-2026

Sydän-Suomen jätelautakunta on jäteviranomaisena hyväksynyt jätehuollon palvelutason vuosille 2022-2026. Palvelutaso koskee kaikkia Sydän-Suomen jätelautakunnan jäsenkuntia.

Sydän-Suomen jätelautakunnan ajankohtaista sivustolta on luettavissa tiedote aiheesta sekä palvelutasoasiakirja. Asian käsittely löytyy Sydän-Suomen jätelautakunnan pöytäkirjasta 14.12.2021 §44.

Palvelutasoasiakirja määrittää, millaisia palveluita kuntalaisille ja kiinteistöille tarjotaan. Tason määrityksessä on huomioitu lainsäädännön asettamat velvoitteet ja tavoitteet. Tavoitteena on määrittää ns. optimitaso, jossa palvelu on riittävän hyvää, mutta samalla palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset pysyvät kohtuullisina ja hyväksyttävinä. Tähän perustuen asiakirja määrittää mm. alueellisen jätteenkeräyksen verkoston laajuutta.

 

16.12.2021

Jätetaksat 2022

Sydän-Suomen jätelautakunta on jäteviranomaisena hyväksynyt uudet jätetaksat. Jätetaksa koskee kaikkia Sydän-Suomen jätelautakunnan jäsenkuntia ja astuu voimaan 1.1.2022. Uudet jätetaksat löytyvät Pihtiputaan ja Viitasaaren verkkosivuilta jätehuolto-osiosta sekä jätelautakunnan verkkosivuilta.

Muistutamme myös, että kuntalaiset ja loma-asukkaat ovat velvollisia itse ilmoittamaan jätehuoltotietonsa jäteviranomaiselle. Laskutus toteutetaan rekisterissä olevilla kiinteistötiedoilla. Jätehuoltotiedot ilmoitetaan Sydän-Suomen jätelautakunnalle lomakkeella. Lomakkeet löytyvät Sydän-Suomen jätelautakunnan verkkosivuilta.

 

25.11.2021

Jätelaskut 2021

Jätelaskut v. 2021 osalta saapuvat lähipäivinä. Laskutuksen hoitaa Sammakkokangas Oy. Laskun liitteenä on tiedotekirje.

Tiedotteen voit lukea myös alla olevasta linkistä.

https://viitasaari.fi/wp-content/uploads/2021/11/AJANKOHTAISTA-JATEHUOLLOSTA-pihvii-kirje.pdf

 

Alkuvuodesta 2022 Wiitaunionin tekninen toimi järjestää yhdessä Sammakkokangas Oy:n ja Sydän-Suomen jätelautakunnan kanssa Jäteillan. Mikäli jätehuollossa joku asia askarruttaa, otamme mieluusti vastaan ennakkokysymyksiä tilaisuutta varten.

Kysymykset voit lähettää alla olevan linkin kautta.

https://link.webropolsurveys.com/S/5F0E74750577B72C

Jäteillan tarkkaa ajankohtaa ei ole vielä varmistettu. Tiedotamme tilaisuudesta myöhemmin eri sähköisissä kanavissa sekä paikallislehdissä.

 

1.11.2021

Tiedote haja-alueen aluekeräyspisteistä

Viitasaaren kaupungin haja‐alueelta lakkautetaan viikolla 46/2021 seuraavat aluekeräyspisteet:

 • Kutemainen
 • Luotolansaari
 • Soliskylä
 • Mäntylä
 • Pasala
 • Kuorekoski
 • Permoskylä
 • Huopanankoski
 • Kinnulanmäki
 • Pyydysmäki
 • Kolkku

Jätepisteet suljetaan ja astiat tyhjennetään viimeisen kerran vko 46. Älä toimita jätteitä ao. pisteille
14.11.2021 jälkeen.

Päätös sulkemisiin pohjautuu Viitasaaren teknisen lautakunnan vahvistamaan Viitasaaren kaupungin ja
Pihtiputaan kunnan Jätehuollon palvelutaso 2018–2020 ‐asiakirjaan (lautakunta 18.4.2018 § 50, 15.8.2018
§ 79). Päätöksen pohjana on myös uudistunut jätelaki. Sydän‐suomen jätelautakunnalla on valmistelussa
palvelutaso vuosille 2022‐2026.

Tiedote kokonaisuudessaan ja kartta aluekeräyspisteistä löytyy alla olevasta linkistä:

https://viitasaari.fi/wp-content/uploads/2021/11/Tiedote-ja-kartta-11_2021.pdf

 

5.5.2021

Jätelaskutus Viitasaarella ja Pihtiputaalla jatkossa Sammakkokankaan kautta

Sammakkokangas Oy tuottaa Viitasaaren kaupungille ja Pihtiputaan kunnalle jätelaskutuspalvelun. Vakituiset asukkaat saavat kahteen erään jaettuna vuoden jätemaksun kesä- ja joulukuussa. Vapaa-ajan asukkaiden laskutus tehdään kertaeränä lokakuussa. Sammakkokangas toimii laskutuspalvelun tuottajana ja lasku tulee Sammakkokankaan nimellä. Kiinteistön omistajilta perittävät jätetaksan mukaiset maksut Sammakkokangas tulouttaa kunnille. Viitasaari ja Pihtipudas tuottavat edelleen itse jätehuollon palvelut.

Mahdolliset maksumuistutukset tulee osoittaa jatkossa Sydän-Suomen jätelautakunnalle, joka on toiminut ainoana jäteviranomaisena Viitasaarella ja Pihtiputaalla 1.2.2021 alkaen. Jätelautakunta vastaa mm. jätehuoltomääräysten, palvelutason ja jätetaksan hyväksymisestä sekä jätehuoltorekisterin ylläpidosta. Wiitaunionin tekninen lautakunnalla ei ole siis ollut 1.2.2021 jälkeen enää roolia jätehuollon viranomaistehtävissä.

SammakkoNews (Sammakkokangas Oy:n tiedotuslehti 2021)

10.2.2021

Kehen ottaa yhteyttä jätehuoltoasioissa?

Palvelutehtäviin (neuvonta, aluekeräyspisteet, kunnan kuljetukset) liittyvät yhteydenotot:

Jätehuollon viranomaistoiminnasta vastaa Sydän-Suomen jätelautakunta (tiedote 22.1.2021). Jätehuollon palvelutehtäviin ja käytännön järjestelyihin liittyvistä asioista vastaa edelleen kunta. Jätehuollon asiakaslaskutus ostetaan jatkossa Sammakkokangas Oy:ltä. Ota yhteys kuntaan, mikäli asiasi koskee muuta jätehuollon palvelutehtävää, kuten esim. jäteneuvontaa, aluekeräyspisteitä tai kunnan järjestämiä jätekuljetuksia.

 

Viranomaistoimintaan liittyvät yhteydenotot:

Laskutusperusteisiin, jätehuoltorekisteriin (esim. talouden koko, kimppa-astiat, poikkeamiset) ja muuhun viranomaistoimintaan liittyvän tiedon ylläpito sekä päätöksenteko tapahtuu jatkossa Sydän-Suomen jätelautakunnassa.

 • Sydän-Suomen jätelautakunta
 • jatelautakunta@saarijarvi.fi
 • 050 3903 765 jätehuoltoasiamies Heli Rämänen
 • 044 4598 249 jätehuoltosuunnittelija Maija-Leena Peltoluoto

 

Laskutukseen liittyvät yhteydenotot (esim. osoitteenmuutos):

Kunnan ylläpitämien aluekeräyspisteiden käytön sekä jätehuollon perusmaksun laskutuksen yksityisasiakkaille hoitaa jatkossa Sammakkokangas Oy.

Kiinteistön oman (tai kimppa) jäteastian kuljetussopimuksen ja laskutuksen hoitaa asiakkaan itse valitsema kuljetusliike.

26.1.2021

Viitasaaren ja Pihtiputaan  jätehuollon viranomaistehtävät siirtyvät Sydän-Suomen jätelautakunnalle 1.2.2021 alkaen

Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta ovat tehneet päätökset jätehuollon viranomaistehtävien siirtämisestä Sydän-Suomen jätelautakunnalle. Tehtävien siirron on määrä tapahtua 1.2.2021 alkaen. Tämä tarkoittaa, että Viitasaaren tekninen lautakunta ei ole enää toimivaltainen jätehuollon viranomaistehtävien hoitamisessa, vaan tehtävän hoitaminen siirtyy kokonaisuudessaan yhteislautakunnan hoidettavaksi.

Jätehuollon viranomaistehtävät perustuvat jätelakiin (646/2011) ja ne ovat:

 • Jätehuoltomääräysten hyväksyminen
 • Jätehuoltomääräyksistä poikkeamisesta päättäminen
 • Jätehuollon palvelutason määrittely
 • Jätteenkuljetusjärjestelmästä päättäminen
 • Jätteen kuljetuksen toimivuuden seuranta
 • Jätekuljetusrekisterin rekisterinpitäjänä toimiminen
 • Jätetaksan hyväksyminen
 • Jätemaksun maksuunpano ja jätemuistutuksen käsittely
 • Jätemaksujen perintä
 • Jätemaksujen kohtuullistamispäätökset sekä poikkeamiset kunnallisesta jätehuollosta

Jätelautakunnan toiminta on sisällytetty vastuukuntana toimivan Saarijärven kaupungin organisaatioon. Jätelautakunta on itsenäinen elin, missä on jokaisesta jäsenkunnassa äänivaltainen edustaja (Äänekoskelta on kaksi edustajaa). Sydän-Suomen jätelautakunnan alaisina viranhaltijoina toimivat jätehuoltoasiamies ja jätehuoltosuunnittelija.

Viranhaltijat antavat tarvittaessa lisätietoa ja heidän yhteystietonsa ovat:

Jätehuoltoasiamies 050 3903 765

jätehuoltosuunnittelija 044 4598 249

jatelautakunta@saarijarvi.fi

Jätelautakunnan verkkosivuilta saa myös lisätietoa jätelautakunnan toiminnasta ja tehtävistä oheisen linkin kautta

https://www.saarijarvi.fi/jatehuolto/sydan-suomen-jatelautakunta

 

23.11.2020

Kappelintien aluekeräyspiste

Jäteastiat on siirretty Hiekan kappelin paikoitusalueelta takaisin entiseen jätekatokseen.

 

 

17.11.2020

Jätehuollon järjestäminen loma-asunnolla v. 2021 alusta lukien

Kunnallisten jätehuoltomääräysten luvussa 2 ja pykälässä 4 on määrätty, että asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöjen on jätelain velvoittamina kuuluttava kunnan jätehuoltojärjestelmään. Jätehuoltomääräysten perustelumuistiossa asiaa avataan tarkemmin. Jätehuolto on aina kiinteistö- ja asuntokohtainen.

Perusmaksu ja kunnan taksan mukaiset maksut peritään kaikista käyttökelpoisista kiinteistöistä käyttötarkoitukseen perustuvan taksan mukaan. Tyhjillään oleva tai käyttämätön kiinteistö ei oikeuta vapautukseen. Vapautusta ei myöskään voi saada sen perusteella että haltijalla on useampia kiinteistöjä kunnan alueella.

Kunnan/kaupungin taksat täydentävät kunnallisia jätehuoltomääräyksiä. Pihtiputaan kunta ja Viitasaaren kaupunki järjestävät itse jätehuollon eivätkä ole täysosakkaana mukana kunnallisessa jätehuoltoyhtiössä (Sammakkokangas Oy). Pihtiputaan kunnan ja Viitasaaren kaupungin taksoituksessa perusmaksuosuus on merkitty näkyviin omanaan, kun Sammakkokankaan taksassa perusmaksuosuus pitää sisällään hyötyjätteiden käsittelyn kustannukset.

Uudet jätetaksat Pihtiputaalle ja Viitasaarelle on käsitelty teknisessä lautakunnassa 23.4.2020 ja päivitetyt taksat astuvat loma-asuntojen osalta voimaan 1.1.2021.

Kunnan uusissa taksoissa oleva maininta loma-asunnon maksuvapautuksesta pohjautuu ja viittaa kunnallisiin jätehuoltomääräyksiin sekä niiden perustelumuistioon (§8 kimppa).

Loma-asunnon vapautusmaininta tarkoittaa käytännössä sitä, että loma-asunto voi muodostaa ns. kimpan myös kauempana sijaitsevan vakituisen asunnon kanssa, mutta vain, mikäli asunnon ja loma-asunnon välille ei jää aluekeräyspistettä. Kimppaan osallistuvalla vakituisella asunnolla tulee olla oma sekajäteastia määräysten mukaisin tyhjennysvälein. Vapautuksen aluekeräyspisteen sekajätemaksusta loma-asunto voi saada kirjallisesta hakemuksesta mikäli edellä mainitut ehdot täyttyvät.

Perusmaksusta ja hyötyjätteiden käsittelyn taksasta ei voi saada vapautusta.

Pyydämme tarvittaessa tarkistamaan sopimuksenne valitsemanne kuljetusyhtiön kanssa ja ilmoittamaan jätehuoltotietonne myös tekniseen toimeen. Sähköinen lomake löytyy verkkosivuilta.

Tekninen toimi laskuttaa jätemaksun aluekeräyspisteen käytön mukaan (myös sekajäte), mikäli emme saa vahvistettua tietoa, jonka mukaan kiinteistöllä on voimassa oleva sopimus kuljetusyrityksen kanssa sekajäteastian tyhjennyksestä (oma tai kimppa).

Jätehuoltosopimuksen teko / yhtiöiden yhteystiedot:

Lassila & Tikanoja Oy puh. 050 0344 388 (VTS), 040 7276 781 (PDAS), www.lt.fi/fi/asioi

Ympäristönhuolto Kotilainen Oy puh. 050 3100 565, www.ymparistonhuolto.fi

 

Lisätietoa (määräykset, taksat, lajitteluohjeet, kartat) löytyy kaupungin ja kunnanverkkosivuilta jätehuoltoa koskevan sivuston alta.

Lisätietoja saa myös Viitasaaren teknisestä toimistosta Mervi Kauppinen puh. 040 171 7516, Vesa Pulkkinen puh. 040 194 5119 sekä Pihtiputaan teknisestä toimistosta Kirsi Kinnunen puh. 040 171 6811, Salla Kumpulainen puh. 040 714 4870.

Hae sivustolta