Ajankohtaista jätehuollosta

23.11.2020

Kappelintien aluekeräyspiste

Jäteastiat on siirretty Hiekan kappelin paikoitusalueelta takaisin entiseen jätekatokseen.

 

 

17.11.2020

Jätehuollon järjestäminen loma-asunnolla v. 2021 alusta lukien

Kunnallisten jätehuoltomääräysten luvussa 2 ja pykälässä 4 on määrätty, että asuin- ja vapaa-ajan kiinteistöjen on jätelain velvoittamina kuuluttava kunnan jätehuoltojärjestelmään. Jätehuoltomääräysten perustelumuistiossa asiaa avataan tarkemmin. Jätehuolto on aina kiinteistö- ja asuntokohtainen.

Perusmaksu ja kunnan taksan mukaiset maksut peritään kaikista käyttökelpoisista kiinteistöistä käyttötarkoitukseen perustuvan taksan mukaan. Tyhjillään oleva tai käyttämätön kiinteistö ei oikeuta vapautukseen. Vapautusta ei myöskään voi saada sen perusteella että haltijalla on useampia kiinteistöjä kunnan alueella.

Kunnan/kaupungin taksat täydentävät kunnallisia jätehuoltomääräyksiä. Pihtiputaan kunta ja Viitasaaren kaupunki järjestävät itse jätehuollon eivätkä ole täysosakkaana mukana kunnallisessa jätehuoltoyhtiössä (Sammakkokangas Oy). Pihtiputaan kunnan ja Viitasaaren kaupungin taksoituksessa perusmaksuosuus on merkitty näkyviin omanaan, kun Sammakkokankaan taksassa perusmaksuosuus pitää sisällään hyötyjätteiden käsittelyn kustannukset.

Uudet jätetaksat Pihtiputaalle ja Viitasaarelle on käsitelty teknisessä lautakunnassa 23.4.2020 ja päivitetyt taksat astuvat loma-asuntojen osalta voimaan 1.1.2021.

Kunnan uusissa taksoissa oleva maininta loma-asunnon maksuvapautuksesta pohjautuu ja viittaa kunnallisiin jätehuoltomääräyksiin sekä niiden perustelumuistioon (§8 kimppa).

Loma-asunnon vapautusmaininta tarkoittaa käytännössä sitä, että loma-asunto voi muodostaa ns. kimpan myös kauempana sijaitsevan vakituisen asunnon kanssa, mutta vain, mikäli asunnon ja loma-asunnon välille ei jää aluekeräyspistettä. Kimppaan osallistuvalla vakituisella asunnolla tulee olla oma sekajäteastia määräysten mukaisin tyhjennysvälein. Vapautuksen aluekeräyspisteen sekajätemaksusta loma-asunto voi saada kirjallisesta hakemuksesta mikäli edellä mainitut ehdot täyttyvät.

Perusmaksusta ja hyötyjätteiden käsittelyn taksasta ei voi saada vapautusta.

Pyydämme tarvittaessa tarkistamaan sopimuksenne valitsemanne kuljetusyhtiön kanssa ja ilmoittamaan jätehuoltotietonne myös tekniseen toimeen. Sähköinen lomake löytyy verkkosivuilta.

Tekninen toimi laskuttaa jätemaksun aluekeräyspisteen käytön mukaan (myös sekajäte), mikäli emme saa vahvistettua tietoa, jonka mukaan kiinteistöllä on voimassa oleva sopimus kuljetusyrityksen kanssa sekajäteastian tyhjennyksestä (oma tai kimppa).

Jätehuoltosopimuksen teko / yhtiöiden yhteystiedot:

Lassila & Tikanoja Oy puh. 050 0344 388 (VTS), 040 7276 781 (PDAS), www.lt.fi/fi/asioi

Ympäristönhuolto Kotilainen Oy puh. 050 3100 565, www.ymparistonhuolto.fi

 

Lisätietoa (määräykset, taksat, lajitteluohjeet, kartat) löytyy kaupungin ja kunnanverkkosivuilta jätehuoltoa koskevan sivuston alta.

Lisätietoja saa myös Viitasaaren teknisestä toimistosta Mervi Kauppinen puh. 040 171 7516, Jukka Rauhala puh. 044 459 7382 sekä Pihtiputaan teknisestä toimistosta Kirsi Kinnunen puh. 040 171 6811, Salla Kumpulainen puh. 040 714 4870.

Hae sivustolta