Lailan blogi

Julkaistu 02.12.2019

 

Jouluista mieltä!

Viimeisten parin viikon aikana kahvitauot kuluivat tavallista hauskemmissa merkeissä, kun valmistelimme kahviporukkamme kanssa Pihtiputaalla kunnan pikkujouluun ohjelmaa. Ajatukset irtosivat varsinaisista työasioista ja saimme nauraa koko talven tarpeisiin. Ehkä esitämme tuotoksemme muuallakin kuin pikkujoulussa!

Syksyn tiivis työjakso alkaa vaihtua joulun odotteluun ja vuoden lopun perustehtävien loppuun saattamiseen. Talousarviot tulevat valtuustokäsittelyyn, määrärahojen riittävyyttä seurataan jännityksellä, arvioidaan kuluneen vuoden tavoitteiden toteutumista, tehdään uusia hankehakemuksia, kehitetään  etäkokousmahdollisuuksia  Teams-systeemin kautta, tehdään tietotekniikka- ym. häiriöihin liittyviä jatkuvuussuunnitelmia, valmistaudutaan joulukuun juhliin ja uuden kevätlukukauden alkuun jne.

Keväällä muutoksia tulee alakoululle, kun englannin opetus alkaa valtakunnallisesti kaikilla 1.-luokkalaisille. Tästä koulut tiedottavat koteja tarkemmin. Jyväskylään on syksyllä mahdollisesti tulossa Yrityskylä, mikä on opetussuunnitelmaan pohjautuva peruskoulun kuudes- ja yh­dek­säs­luok­ka­lai­sil­le suunnattu yhteiskunnan, työelämän, talouden ja yrit­te­liäi­syyden oppimispolku. Tähän liittymistä mietitään ja varmaan innolla lähdetään mukaan. Lukion puolella alkaa uuden opetussuunnitelman tekeminen. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen sekä kirjaston osalta odotamme saammeko lukuintoa lisääviin hankkeisiin rahoitusta, jota voidaan kohdentaa mm. henkilöstön palkkaukseen.

Mistään ongelmista tai suurista huolenaiheista en näin joulukuun kirjoituksessa halua kirjoittaa, vaan todellakin toivon, että kaikki voisivat hieman höllentää huolia ja suunnata ajatukset jo kohta alkavaan juhlakauteen. Näistä tärkeimpänä tällä viikolla oleva itsenäisyyspäivä. Arvostavat kiitokseni kaikille heille, jotka tekivät maastamme itsenäisen ja saivat itsenäisyyden säilymään raskaiden sotien kautta!

Oikein hyvää ja tunnelmallista joulukuuta kaikille!

Laila

 

 

PALJON MIETITTÄVÄÄ!

Tämän syksyn aikana olemme molemmissa kunnissa monissa eri kokouksissa ja kokoonpanoissa keskustelleet nykyisten tukipalveluiden (varhaiskasvatuksen ja koulujen erityistä tukea koskevien, sosiaalitoimen lasten- ja nuorten korjaavan lastenhuollon, nuorisotoimen syrjäytymistä ehkäisevien) toteutumista ja selvitelty niiden kokonaiskustannuksia. Suuri kysymys on, saavutetaanko niillä panostukseen nähden odotettavissa olevia tuloksia? Mitä määrärahoilla ja henkilöstöresurssilla voitaisiin tehdä toisin, jotta tuloksista tulisi vaikuttavampia ja palvelut todella kohtaisivat kuntalaisen tarpeen ajoissa?

Nykyisin kovasti puhutaan palvelumuotoilusta ja uuden sukupolven kuntaorganisaatioista.  Eräässä mainoskirjeessä todetaan, että ”palveluiden johtamisessa olennaista on tunnistaa, miten asiakkaalle voidaan olemassa olevilla tai hankittavilla resursseilla tuottaa arvoa, ja saatava organisaation rakenteet toimimaan yhdessä niin, että ensisijaisena tavoitteena on resurssien käyttö palvelutoiminnan tukemiseen. Asiakkaiden tavoitteiden ja hyötyjen muuttuessa organisaation on pysyttävä mukana ja kyettävä tarjoamaan hyviä ja asianmukaisia palvelukokonaisuuksia (Arter)”.

Meidän pitäisi pystyä kunnissa hajottamaan mielessä nykyiset rakenteet ja miettiä kokonaisuuksia asiakkaan näkökulmasta, vähentää jatkuvia kokouksia, eri hankkeiden palavereissa istumista ja monenlaista näennäiskehittämistä mitä valtiokin mielellään kunnille tarjoaa. Jokainen kunta on erilainen ja palvelutarpeet ja organisaatiot tulisi rakentaa niiden mukaisesti. Ja olisi voitava ja uskallettava niitä joustavasti myös muuttaa.

Valtiolle voisi esittää, että esim. varhaiskasvatus ja opetustoimi voisi siirtyä saman lainsäädännön alle. Tällöin oikeasti kokonaisuus varhaislapsuudesta perusopetuksen päättymiseen voisi organisoida yhdeksi kokonaisuudeksi. Ja tämän ja sosiaalitoimen jyrkkää rajaa tulisi eri keinoin madaltaa, jotta palveluiden suunnittelu ja järjestäminen yhdessä olisi helpompaa.

Kirpakoita syyskelejä ja kauniita ulkoiluilmoja kaikille!

T:Laila

 

 

 

Syksyistä pohdintaa

Viime aikoina mielen päällä on kovasti ollut kuntiemme talousarvioasiat. Ei mitään uutta; nämä huolet ovat jokavuotisia. Kuntien määrärahat eivät tahdo riittää nykyisen mallisen palvelujärjestelmän ylläpitoon. Kaukana ovat 1980-luvun hyvät vuodet, kun valtionosuus kattoi kuntien menoja, pohjoisessakin jopa 86 %, mikä oli ihan oikeinkin; valtiohan nämä kaikki tehtävät on kunnille määrännyt. Myös nykyisin tulisi pitää huoli siitä, että uusille tehtäville tulisi selkeästi korvamerkitty valtionosuus, jos tehtävä kunnille määrätään.

Tähän liittyy huoleni nykyisen hallituksen lupaamasta ilmaisesta keskiasteen koulutuksesta. Tavoitteena on yleisen koulutustason nostaminen, mutta ei se kyllä tällä keinolla nouse. Nykyisinkin suurin osa nuorista suorittaa keskiasteen tutkinnon. Täällä meidän alueella kaikki hakeutuvat perusopetuksen jälkeen opintoihin (toki joku keskeyttää ne). Se osa nuorista, joka jää tämän ulkopuolelle, ei pakolla tule tutkintoa tekemään jatkossakaan. Siihen tarvitaan muita keinoja, joita on jo olemassa paljon: etsivä nuorisotyö, starttipaja, Ohjaamot, Te-toimistojen ja sosiaali- ja terveystoimen monet palvelut, varhainen ohjaaminen ja tuki jo varhaiskasvatuksesta asti, perusopetuksen erilaiset opetusjärjestelyt ja ohjaus pienryhmineen, Jopo-luokilla tapahtuva ohjaus jne. Näihin jo olemassa oleviin keinoihin tulisi panostaa entisestään taloudellisesti. Nyt suunniteltu uudistus kohdentaa määrärahat myös siihen enemmistöön, joka jo nykymallilla suorittaa keskiasteen opinnot joka tapauksessa.

Tänään kuulin täällä töissä juuri hyvän esimerkin miten työjaksoharjoittelu, kun on hyvä ohjaaja, todella auttaa opiskelijaa, jolla on ollut vaikeuksia koulunkäynnin kanssa, suorittamaan tutkintonsa loppuun. Kumpa tällaisia hyviä työpaikkaohjaajia, synnynnäisiä pedagogeja, olisi joka työyhteisössä! Nyt nämä ohjaukset tehdään yrittäjän toimesta ilman taloudellista tukea. Näihinkin satsaamalla moni kesken oleva tutkinto tulisi suoritettua loppuun!

Iloitaan kauniista syksyisestä luonnosta!

Laila

 

Lämmintä elokuuta!

Kesä tuli takaisin juuri, kun työt saatiin hyvään vauhtiin. Mieluummin olisimme kaikki varmaan järven rannalla kuin sisätiloissa!

Uusi lukuvuosi alkoi jälleen vauhdilla kuten joka vuosi. Kesän jälkeen energiaa riittää, onneksi, ja suunnitelmat tulevan toimintakauden osalta ovat aika lailla valmiit. Yhteistyötä toimintojen ja palveluiden järjestämiseksi on tehty erilaisissa hallintokuntien rajat ylittävissä palavereissa ja kokouksissa. Viime ja tällä viikolla viimeksi tätä tehtiin Pihtiputaan kulttuuritoimen keskustelutilaisuudessa, molempien kuntiemme nuorisotyön henkilöstön palaverissa ja sivistystoimen ja sosiaalitoimen yhteisessä Lapset puheeksi-seminaarissa.

Nykyaika onneksi mahdollistaa asioiden toteuttamisen monella tavalla. Joka kokouksessa ja joka päivä mietimme mitä asioita voisi tehdä toisin asiakkaiden, opetuksen ja eri palveluidemme osalta entistä paremmin. Pienenkin rutiinilomakkeen hoitaminen jollakin uudella tavalla säästää työaikaa ja nopeuttaa asian etenemistä. Yhtenä suurempanakin mahdollisuutena on valmisteilla oleva hallintosäännön päivitys. Sitä uudistamalla voidaan vähentää jäykkää byrokratiaa, mikäli luottamusmiehet näin haluavat. Muutoksissa toki tarvitaan luottamusta puolin ja toisin. Ja kaikki muutokset täytyy ajatella kuntalaisten palveluiden kautta.

Saimme sivistystoimessa opetushallituksen hankerahoitusta tälle ja tulevalle vuodelle hyvillä hakemuksillamme yhteensä 150.800,- . Tästä iso osa on voitu käyttää suoraan lisähenkilöstön palkkaamiseen kouluille opetusryhmien jakamiseen ja ohjaajien palkkaamiseen. Tätä kautta kunnan omavastuuosuuteen saadaan vastinetta verorahoilla ja aina palkasta osa jää paikallisiin liikkeisiin ostojen kautta.

Viitasaaren lukiolla alkoi uusi palo- ja pelastuslinja ja sen toteutumista ja kehittymistä seuraamme suurella mielenkiinnolla.

Pihtiputaalla suunnitellaan nuorten kanssa yhdessä koulukampuksen piha-alueita. Tämäkin tulee kaikkien kuntalaisten käyttöön ja iloksi.

Tulevan kevään aikana kielenopetus, meillä englannin, alkaa jo 1.-luokalla, kun uusi säädös tältä osin astuu voimaan. Lukiolaki on uudistunut ja siihen liittyen uusien opetussuunnitelmien valmistelu alkaa tämän syksyn lopussa.

Eli kaikkea mielenkiintoista ja iloista kehittämistä tapahtuu koko ajan! Niitä seuraillessa ja toteuttaessa syksy kuluu hyvissä merkeissä!

Kaunista syksyn aikaa kaikille!

Laila

27.6.2019

Hei kaikki!

Kunnan uudet nettisivut ovat auenneet pitkän valmistelun tuloksena! Tekstien ja kuvien muokkaus ei ollutkaan niin yksinkertaista kuin aluksi ajattelimme. Toivottavasti löydätte niistä kätevästi tietoa kouluistamme, varhaiskasvatuksen ja vapaa-aikatoimemme palveluista! Niillä pyrimme tekemään asumisen täällä keskisessä Suomessa mahdollisimman hyväksi, toimivaksi ja viihtyisäksi meille kaikille täällä asuville.

Kunnan uusien nettisivujen myötä pyrimme myös kirjoittamaan ajankohtaisia asioita sivuillemme. Nyt kaikki alkavat pikkuhiljaa olla kesätauolla, joten suuria uutisia ei tässä yhteydessä ole kerrottavaksi. Haluan kuitenkin muistuttaa, että Viitasaarella on hyvin paljon mahdollisuuksia viihtyisän kesän viettoon kaunista luontoa hyödyntäen. Kesä on täynnä monipuolisia tapahtumia, joista löydätte tietoja mm. näiltä kunnan uusilta sivuilta.

Nautitaan pitkästä ja aurinkoisesta kesästä! Palataan koulukuulumisiin sitten elokuussa!

T:Laila

Takaisin kirjoituksiin

Hae sivustolta