Kuntavaalit 2021

KUNTAVAALIT 13.6. 2021

Laki vuoden 2021 kuntavaalien siirtämisestä (256/2021) tuli voimaan 29.3.2021. Kuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 13.6.2021.
Ennakkoäänestys kotimaassa on 26.5.–8.6.2021 ja ulkomailla 2.–5.6.2021.

Vaaleissa valittavien valtuustojen toimikausi alkaa 1.8.2021.

– – – – – – – – – – – – – – – –  – – – – – – – – – – –

Vaalien ulkomainonta aloitetaan viikkoa ennen ennakkoäänestyksen alkua eli keskiviikkona 19.5.2021. Vaalimainostelineet on sijoitettu Viitasaaren torille.

Kuntavaaleissa voi äänestää joko varsinaisena vaalipäivänä tai ennakkoon. Kuntavaaleissa kussakin kunnassa on omat ehdokkaat, joten äänestäjä voi antaa äänensä vain oman kuntansa ehdokkaalle.

Äänestäjän on esitettävä vaalivirkailijalle voimassa oleva henkilöllisyystodistus, joka voi olla ajokortti tai passi taikka vastaava kuvallinen asiakirja. Jos Sinulla ei ole tällaista asiakirjaa, voit hakea lähimmältä poliisilaitokselta maksutta väliaikaisen, äänestämistä varten annettavan henkilökortin. Sitä hakiessasi tarvitset passikuvan. Postitse saatu ilmoituskortti ei  riitä henkilöllisyyden todistamiseen.

Äänioikeus kuntavaaleissa on Suomen sekä muun Euroopan unionin jäsenvaltion, Islannin ja Norjan kansalaisella, joka viimeistään vaalipäivänä eli 13.6.2021 täyttää 18 vuotta ja jonka kotikunta kyseinen kunta on  väestötietojärjestelmässä olevien tietojen mukaan.

Äänestämällä kuntavaaleissa voit vaikuttaa kaupungin päätöksentekoon.
Lisätietoa vaaleista https://vaalit.fi/kuntavaalit

Äänestys vaalipäivänä

Varsinaisena vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja äänioikeutetulle ennen vaaleja postitettuun ilmoituskorttiin. Vaalipäivän äänestyspaikka määräytyy kotiosoitteen perusteella.

Vaalipäivänä äänestyspaikat ovat avoinna kello 9–20.

Viitasaarella vaalipäivän äänestyspaikat äänestysalueittain ovat seuraavat:

001 Keskeinen äänestysalue –                        Kaupungintalo
002 Läntinen äänestysalue –
Huopanan koulu
003 Itäinen äänestysalue –
Kymönkosken koulu

Kotiäänestys

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Mikäli henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on rajoittunut, voi mennä yleiseen ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivän äänestyspaikkaan omin neuvoin taikka muitten kuljettamana tai muuten avustamana, hän ei kuulu kotiäänestykseen oikeutettujen piiriin. Kotiäänestykseen oikeutetun henkilön kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja voi äänestää kotiäänestyksessä samalla kertaa kuin kotiäänestykseen oikeutettu hoidettavansa, jos Viitasaaren kaupunki on merkitty äänioikeusrekisterissä omaishoitajan kotikunnaksi.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 1.6.2021 ennen klo 16.00 kotikuntansa keskusvaalilautakunnalle. Ilmoitus tulee tehdä osoitteella Viitasaaren kaupungin keskusvaalilautakunta, Keskitie 10, 44500 Viitasaari tai puhelimitse 050 310 8050. Lomaketta, jolla ilmoituksen voi  tehdä, on saatavissa myös kaupungintalon neuvonnasta.

Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö. Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa.

Ennakkoäänestys

Ennakkoon voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla.

Viitasaarella ennakkoäänestyspaikat ovat seuraavat:

1. Viitasaaren kaupungintalo

26.-28.5.2021 (ke-pe) klo 9.00 – 18.00
29.-30.5.2021 (la-su) klo 11.00 – 14.00
31.5.-4.6.2021 (ma-pe) klo 9.00- 18.00
5.- 6.6.2021 (la-su) klo 11.00 – 14.00
7. – 8.6.2021 (ma-ti) klo 9.00 – 18.00

2. Kiertävä äänestysauto

Wiitaunionin kirjastoauton toimii Viitasaaren kiertävänä äänestysautona.
Reitti ja aikataulu on seuraava:

1.vaalireitti (26.5.2021 keskiviikko)

10.30 – 11.30; Penttiläntie 2, 44500 Vts (Parkkipaikka)

12.00 – 12.30; Soliskyläntie 560, 44500 Vts (Soliskylän kylätalo)

13.00 – 13.30; Pitkäkuja 27, 44590 Vuorilahti (Maamiesseuran talo)

14.00 – 14.30; Koskitie 122, 44580 Huopanankoski (vanha hautomo)

15.00 – 15.30; Keihärinkoskentie 672, 44760 Keihärinkoski (Keihärinkosken kylätalo)

16.00 – 16.30; Kokkolantie 697, 44740 Keitelepohja (entinen kauppa)

17.00 – 17.30; Rinteentie 19, 44730 Löytänä (Löytänän kylätalo)

2.vaalireitti (27.5.2021 torstai)

11.00 – 11.30; Niinijoentie 77, 44480 Niinilahti (Niinilahden kylätalo)

12.00 – 12.30; Ilmolahdentie 421, 44530 Ilmolahti (Ilmolahdentien ja Emoslahdentien risteys)

13.00 – 13.30; Vesannontie 590, 44640 Kymönkoski (Kymönkosken ruokapuoti)

14.00 – 14.30; Vesannontie 2101, 44670 Suovanlahti  (Suovanlahden P-paikka)

15.00 – 15.30; Toulaudentie 1521, 44680 Lahnanen (Mäntylän kylätalo)

16.00 – 16.30; Keiteleentie 1752, 44630 Kumpumäki

17.00 – 17.30; Pasalantie 623, 44610 Kärnä (Pasalan entinen kauppa)

Hae sivustolta