Vammaisneuvosto

Vammaisneuvosto toimikaudella 2017 – 2021

Kuntalain 28 §:n mukaan vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vammaisneuvosto.

Kaupunginhallitus asetti 19.6.2017 § 182 vammaisneuvoston toimikaudelle 2017-2021. Se toimii yhteistyö- ja asiantuntijaelimenä kunnan ja siellä olevien eri toimijoiden välillä vammaisia koskevissa asioissa. Vammaisneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kaupunginhallitus on 19.6.2017 nimennyt omaksi edustajakseen Marjaana Kotilaisen. Seurakunnan edustajana toimii diakonissa Anneli Palonen. Perusturvalautakunta on valinnut edustajakseen Marika Kellokankaan. Tekninen lautakunta valitsi 18.9.2019 edustajakseen Veikko Lindlöfin. Sihteerinä toimii 1.9.2019 alkaen kanslisti Vuokko Pulkkinen.

Vammaisneuvosto on 5.10.2017 § 17 valinnut puheenjohtajaksi kaksivuotiskaudeksi Birgitta Paanilan ja varapuheenjohtajaksi Merja Uusi-Maahin. 

Vammaisneuvoston toimintasääntö  

Vammaisneuvoston kokoonpano

PuheenjohtajaBirgitta Paanila
VarapuheenjohtajaMerja Uusi-Maahi
JäsenMiia Kuusela
Jäsen Aarne Uljanoff
Jäsen Kaarina Kunnela
Jäsen Riitta Lehtoranta
JäsenRitva Leppänen
JäsenHelena Karppinen
VarajäsenElse-Maj Latva-Kyyny
VarajäsenRaija Palonen
VarajäsenMaija-Liisa Halonen
VarajäsenTaito Ohmero
VarajäsenMeeri Jauhiainen
VarajäsenKirsi Holm

Vammaisneuvoston pöytäkirjat

Hae sivustolta