Vammaisneuvosto

Vammaisneuvosto toimikaudella 2017 – 2021

Kuntalain 28 §:n mukaan vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vammaisneuvosto.

Kaupunginhallitus asetti 19.6.2017 § 182 vammaisneuvoston toimikaudelle 2017-2021. Se toimii yhteistyö- ja asiantuntijaelimenä kunnan ja siellä olevien eri toimijoiden välillä vammaisia koskevissa asioissa. Vammaisneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Kaupunginhallitus on 19.6.2017 nimennyt omaksi edustajakseen Marjaana Kotilaisen. Seurakunnan edustajana toimii diakonissa Anneli Palonen. Sihteerinä toimii sosiaaliohjaaja Jutta Hiltunen.

Vammaisneuvosto on 5.10.2017 § 17 valinnut puheenjohtajaksi kaksivuotiskaudeksi Birgitta Paanilan ja varapuheenjohtajaksi Merja Uusi-Maahin.

Vammaisneuvoston kokoonpano:

Jäsen
Paanila Birgitta, pj.
Merja Uusi-Maahi, vpj. 
Kuusela Miia
Uljanoff Aarne
Kunnela Kaarina
Lehtoranta Riitta
Leppänen Ritva
Karppinen Helena
Varajäsenet:
 Latva-Kyyny Else-Maj
 Palonen Raija
 Halonen Maija-Liisa
 Ohmero Taito
 Jauhiainen Meeri
 Holm Kirsi

Vammaisneuvoston toimintasääntö

Vammaisneuvoston 27.11.2018 pöytäkirja

 

 

Hae sivustolta