Kumpumäki

Viitasaaren kaupungin koillisosan kylät tunnetaan nimellä Kumpumäen seudun kylät. Kumpumäen seutu on Viitasaaren korkein maa-alue, mutta sillekin löytyy vastakohtansa esimerkiksi Heinäsuvannon aavoilla soilla. Kumpumäen seutu sijaitsee lähellä Keiteleen ja Pihtiputaan rajoja. Viitasaaren puolella sen naapurikyliä ovat Kymönkoski-Kiminki, Mäntylä-Toulat ja Pasala-Viitakangas. Välimatkaa Viitasaaren keskustaan kertyy 35-50 kilometriä.

Koillisosa Viitasaarta on korkeamaastoista Kumpumäen seutua. Korkeiden vaarojen ohella luontokohteena kuuluisaksi on tullut Heinäsuvannon lintu-järvi ja suoalueet. Kolkulla harjoitetaan maataloutta. Lisäksi sieltä löytyvät Huikarin puutarha ja Metsä-Lehtolan retkitukikohta. Kärnän erikoisuus puolestaan on sähkölaitosmuseo, joka näkyy kuvassa. Sähkölaitosmuseo on nykyisin yksityisen omistuksessa. Seudulla on useampi vanha kyläkoulu yksityisessä käytössä, mutta julkisia tiloja on esim. pienviljelijäyhdistyksien talot, joista kuuluisin on tanssipaikka Korpisuoja.

Seudun kyliä voidaan laskea olevan Kolimanpää, Kolkku, Kuorekoski, Kumpumäki ja Kärnä. Nämä kaikki kylät ovat olleet itsenäisiä maa- ja metsätalousvaltaisia alueita, joilla on ollut koulunsa, kauppansa, tanssipaikkansa, urheilukenttänsä, ihmisensä ja elämänsä. Maatalouden rakennemuutoksen seurauksena monet näistä ovat menettäneet asukkaitaan liikekeskuksiin ja teollisuuden työvoimaksi, ja jäljelle jäävien palvelutaso on laskenut.

Hae sivustolta