Kumpumäki kylä

Kumpumäen kylä

Kumpumäki jää Sinisen tien molemmille puolin juuri Keiteleen rajaa nojaten. Kylässä on ollut oma koulu, joka on rakennettu 1900-luvun alussa. Koulusta käytettiin nimitystä Vaasan läänin ”korkeinkoulu” sijaintinsa vuoksi, sillä se on 212,5 metriä merenpintaa ylempänä. Koulu on oppilaiden vähyyden vuoksi suljettu 1990-luvulla. Kaupungin rakennuttamat rivitalot sijaitsevat Kolkulle menevän tien varressa.

Kumpumäki tunnetaan Heinäsuvannon lintujärvestä ja suoalueesta. Heinäsuvannon kunnostettu lintujärvi on Keski-Suomen lintupaikkojen aatelia ja rauhoitettu luonnonsuojelualueeksi v. 1995.

Luonnossa liikkuja löytää täältä laajan lintukosteikon ja kaksi lintutornia. Jokainen tunnistaa lintujen joukosta vesilintuja, kahlaajia, hanhia, joutsenia ja petolintuja. Aiheeseen vihkiytynyt voi havaita sadan eri lintulajin joukosta myös harvinaisuuksia, kuten amerikanhaapana, kiljukotka, lampiviklo ja mustapyrstökuiri. Heinäsuvannon 1,5 km pitkillä poluilla on pitkospuut, mutta kevättulvien aikaan pitkävartiset saappaat ovat tarpeen. Ympäristökeskus on varustanut kohdetta niin, että sieltä löytyy pysäköintipaikkojen lisäksi laavu tulisijoineen ja wc-tilat. Parhaimmillaan Heinä-Suvanto on loppukeväällä ja kesällä.

Kumpumäen vesiyhtymän käyttämä verkostovesi otetaan Kumpumäen pohjavedenottamosta, joka sijaitsee Kumpumäen pohjavesialueella. Lähteen vesi suodatetaan verkkoon, jossa on mukana 20 taloutta ja 10 rivitalo-osaketta.

Hae sivustolta