Kylätoimikunta

Vuorilahden kylätoimikunta

Kotilainen Marjaana Pj
Pitkäkuja 248
040-570 4460

Oinonen Lea
Pitkäkuja 153
0400-804186

Fagerhill Aappo
Vuorilahdentie 754a

Hintikka Tarja siht
Vuorilahdentie 17
040-5517326

Hämäläinen Sirpa
Pitkäkuja 57
040-5102704

Kotilainen Hanele
Kauppatie 48
040-4120855

Kupari Kalervo
Louhulantie 5
040-5728419

Matilainen Sirpa
Vuorilahden tie

Rautevaara Tarja
Pitkäkuja 93

Savela Sakari
Pitkäkuja 210
040-5746924

Tietoimikunta Kupari Kalervo, Marjaana Kotilainen

Kotisivujen ylläpitäjä Kotilainen Leo
050-433 27 30
Kahvitusvastaava Hämäläinen Sirpa
Rahastonhoitaja Kotilainen Hannele
Maamiesseuran pj Savela Sakari
Yhteyshenk/ Luomulaulu Collin Hansen
Lastenleirityöryhmä Kotilainen Marjaana ja Martti
Suntiot

TOIMITAKERTOMUS 2011

Vuonna 2011 vedettiin henkeä isoista ponnistuksista, ja iloittiin yhteisistä kohtaamisista: Perinteinen Luomulaulu-tapahtuma jäi yhteityökumppanin eli muusikoiden kiireiden vuoksi toteutumatta. Ilman musiikkia kesä ei suinkaan kulunut; viitasaarelaisten ja saksalaisten haitarimuusikoiden johdolla järjestyivät iltamat maamiesseuratalolla 23.7.2011.

Edellisvuosien tapaan kylätomikunta kokoontui muutaman kerran vuodessa sopimaan yhteisistä tapahtumista , maamiesseurantalon muusta käytöstä ja talkoista ( 17.5, 28.6, 2.7, ja 26.11.).Myös juhannuksen juhlava vastaanotto aattoiltana yhdessä loma-asukkaiden kanssa , sekä seurakunnan kanssa yhteistyössä toteutetut kyläkirkot ja kinkerit (3.7, 6.3, ja 27.11.) ja perinteinen lastenleiri Niemelässä ( 1. – 3.7.) kokosivat väkeä. Samoin mestsästysseura Väijyn johdolla järjestettävät peijaiset (20.11.) ovat tärkeä yhteen tulemisen paikka. Tänä vuonna talolla juhlittiin myös syntymäpäiviä.

Kylän talkoista ja tapahtumista on tiedotettu paitsi postilaatikoihin talkoilla jaetuilla kylätiedotteilla ja ilmoitustauluilla, myös kotisivujen kautta. Yhteistyötä on tehty myös mm. 4H -yhdistyksen kanssa ( romukeräys). Uutena yhteistyökumppanina Viitasaaren Martat järjestivät ( 26.7.) naisille tapahtuman kylällä: oman kokoontumisensa lisäksi Martat ja kylän naiset saivat kutsun osallistua maamiesseurantalolla laadukkaiden alusasujen esittelyyn. Ilta otettiin hyvin vastaan.

Edellisvuoden suunnitelman mukaan maamiesseurantalon mäen käymälät saivat uuden elämän , kun Lape-hankkeen turvin saatiin kuivakäymälät kuntoon. Aiemmin yhteistyönä kaupungin kanssa talkoin rakennettu laituri on käytössä; sen nostosta ja laskusta ovat huolehtineet edellisvuosien tapaan laiturin tekoon osallistuneet kyläläiset.

Kylätoimikunnan jäseninä uutta toimikauttaan toimivat kyläkokouksen valitsemat jäsenet,sihteerinä Tarja Hintikka, puheenjohtajana Marjaan Kotilainen, rahastonhoitajana Hannle Kotilainen . Työryhmistä mainittakoon kyläasivuista vastaava Leo Kotilainen, joka on ollut myös aktiivisesti yhteydenpitäjänä kaupungin laajakaistasuunnitelmia valmisteleviin tahoihin. Edelleen vanhusvastaavat ovat tarvittaessa tukena niille kyläläisille, jotka asuvat yksin ja ovat ikänsä puolesta tukea vailla. Uusi lapsiperhe muutti kylälle.!

Väen vanhenemisen ja sairastumisten vuoksi monet vastuut jakautuvat entistä harvempien hartioille. Kylän yhteisen toimivuuden takaamiseksi tarvitaan mm vesiosuuskunnan , kalastuskunnan , tiehoitokuntien , vapaapalokunnan ja metsästysseuran aktiivisuutta sekä yksityisten palveluntarjoajien panosta mm aurauksien hoitamiseksi. Kyläläisten toistaiseksi korkea osallistumisaktiivisuus talkoisiin innostaa jatkamaan yhteisiä toimintoja. Kakki tapahtumat kylällä toteutetaan oman kylän talkoovoimin ja omin kustannuksin em Lape-hanketta lukuun ottamatta.

Myös kaupungin järjestämiin kyläiltoihin pyritään osallistumaan: tällä kertaa puheenjohtaja osallistui kaupungintalolla järjestettyyn kolmannen sektorin toimijoita haastavaan hyvinvointifoorumiin 19.1. Kyläläisten informoiminen, kuuleminen ja kohtaaminen sekä kylien elinvoiman vaaliminen on runsaiden haja-astusalueiden kaupungille sen tulevaisuutta ajatellen elintärkeää.

Pj Marjaana Kotilainen

TOMINTAKERTOMUS 2010

Vuosi 2010 koetteli useimpien Viitasaaren kylien luontoa ja rakennuksia, näin Vuorilahdellakin, kun 29.7. yöllä Asta-myrsky näytti voimansa. Edelliskesänä Lape-hankkeen voimin maalatun maamiesseurantalon ympäristö kärsi myös: useita komeita mäntyjä kaatui talon ja sittemmin kunostetun liiterin viereltä.

Myrskyn jälkeiselle viikolle suunniteltu perinteinen Luomulaulutapahtuma jäi toteutumatta. Yhdessä muusikoiden kanssa päätettiin kuitenkin iltamat pitää 5.8. Ne onnistuivat entiseen tapaan , vaikka tapahtumapäivän aamuna pohdittiin vielä , toimivatko sähköt. Toki tässä onnistuttiin vain, koska kyläläiset olivat valmiita paitsi ennalta sovittuihin talkoisiin ennen ja jälkeen iltamien, myös raivauksiin ja kuivauksiin aina pikaiseen katon korjaukseen asti.

Yksityisten metsänomistajien kokemat tuhot näkyivät teiden varsilla, eikä korjuussa aina voitu pitää kiirettä. Kaupungin omistaman uimarannan puuston raivaukseen saatiin lupa , ja neuvottelujen jälkeen kylätoimikunta päättikin, että sieltä saa raivata omiin tarpeisiin polttopuuta. Näin myös tapahtui.

Edellisvuosien tapaan kylätoimikunta koordinoi toimintaa kylällä, järjesti useita talkoita ( 27.5, 24.7, 2.- 6.8, 11.10, ja 4.12.) sekä kylätapahtumia , joista huomiota saaneimpana edellä mainitut Luomu-laulun iltamat ja niiden yhteydessä pidetty maalaistori. Myös juhannuksen juhlava vastaanotto yhdessä loma-asukkaiden kanssa sekä seurakunnan kanssa yhteistyössä toteutetut kyläkirkot ( 25.7. ja 5.12.) ovat yhä suosittuja kohtaamispaikkoja , maamiesseuratalon mäellä nekin.

Kevättalkoissa kokoonnuttiin kaupungin uimarantaan makkaranpaistoon ja haravointiin: keskusteluissa pohdittiin mm. tulevan jätevesiasetuksen vaikutusta ja päätettiin pyytää kaupungin tekniseltä osastolta lisätietoa mahdollisia yhteishankintoja ajatellen. Todettiin myös , että maamiesseuratalon huussit voisi korjauttaa Lape-hankkeen turvin nykyaikaisemmiksi. Aiemmin yhteistyönä kaupungin kanssa talkoilla rakennettu laituri on käytössä yhä . Sen nostosta ja laskusta ovat huolehtineet pääosin Raimo Liimatainen, Martti Kotilainen ja Hannu Hämäläinen

Kylätoimikunta ei ole edelleenkään rekisteröitynyt. Sen jäseninä toimivat toista toimintakauttaa kyläkokouksen valitsemat jäsenet, uutena sihteerinä Tarja Hintikka, puheenjohtajana Marjaana Kotilainen jatkaa, samoin rahastonhoitajan Hannele Kotilainen ja kyläsivuista vastaavana Leo Kotilainen. Uutena työryhmänä edellisvuotena toimintansa aloittivat ns. vanhusvastaavat. He ovat tarvittaessa tukena niille kyläläisille , jotka asuvat yksin ja ikänsä puolesta ovat tukea vailla.

Toiminta kylällä toteutetaan erinäisten kyläkokouksn nimeämien työyhmien koordinoimana . Tapahtumakahvituksen , kotisivujen , lasten leiritoiminan ja kyläkirkkojen puitteissa ryhmät ovat talkoineen koolla vastuuhenkilöidensä kutsumina muutaman kerran vuodessa.

Toki kylä yleisen toimivuuden takaamiseksi tarvitaa mm. vesiosuuskunnan , kalastuskunnan, tiehoitokuntien, vapaapalokunnan ja metsästysseuran aktiivisuutta kautta vuoden. Toistaiseksi näihin kaikkiin on löytynyt toimijoita riittävä määrä.

Kyläläisten osallistumisaktiivisuus talkoisiin on yhä hyvä, mikä innostaa jatkamaan yhteisiä toimintoja. Kaikki tapahtmat kylällä toteutetaan oman kylän talkoovoimin ja omin kustannuksin em Lape-hanketta lukuun ottamatta, ja toki pastori ja kanttori tulevat seurakunnasta.

Kylän yhteisistä merkittävistä tapahtumista mainittakoon vielä perinteiset metsästysseura Väijyn järjestämät hirvipeijaiset 21.11. 2010. Myös kaupungin järjestämiin kyläiltoihin pyritään osallistumaan : tällä kertaa puheenjohtaj osallistui myös Piispalassa 11.9.2010 järjestettyyn kyläseminaariin .

Pj Marjaana Kotilainen

TOIMINTAKERTOMUS 2009

Vuosi 2009 toi uuden maalin maamiesseurantalon pintaan, mikä kirkasti kylän yhteisen kokoontumispaikan ilmettä mukavasti. Näin toteutui mm. edellisvuoden toimintakertomuksessa sekä kyläilloissa esitetty toive parannushankkeesta. mikä lisää viihtyisyyttä kylällä merkittävästi. Maalausurakan mahdollisti yhteistyö kaupungin , LAPE-hankkeen ja kylätoimijoiden kesken.

Edellisvuosien tapaan kylätoimikunta koordinoi toimintaa kylällä, järjesti useita talkoita sekä kylätapahtumia, joista maakunnalisesti eniten huomiota saanut lienee perinteinen Luomulaulu-iltama. Myös juhannuksen vastaanotto yhdessä loma-asukkaiden kanssa sekä seurakunnan kanssa yhteistyössä toteutetut kyläkirkot ovat yhä suosittuja kohtaamispaikkoja, maamiesseuran mäellä nekin.

Kylätoimikunta ei ole edelleenkään rekisteröitynyt. Sen jäseninä toimivat uutta toimintakauttaan kyläkokouksen valitsemat jäsenet , uutena sihteerinä Tarja Hintikka, puheenjohtajana Marjaana Kotilainen jatkaa , samoin rahastonhoitajana Hannele Kotilainen ja kyläsivuista vastaavana Leo Kotilainen.

Toiminta kylällä toteutetaan kyläkokouksen nimeämien työryhmien koordinoimana. Tapahtumien kahvituksen, kylän historiaa kartoittavien valokuvien keräyksen, kotisivujen , lasten leiritoiminnan , kyläkirkkojen ja yhä tarpeellisen tietoimikunnan puitteissa ryhmät ovat talkooväkineen koolla vastuuhenkilönsä kutsumina muutaman kerran vuodessa.

Edellisvuonna aloitettu kylän historian tallennus kuvien muodossa oli hyvänä pohjana , kun Viitasaari-seura kutsui kyliä esittätymään seuran juhlavuoden kunniaksi City Galleriassa . Vuorilahden menneitä vuosia esiteltiin Leo Kotilaisen kokoamin kuvin mm. lossin, näytelmäseurueen ja kylä raitin näkymin. Uutta on palveluntarjoajien listaus mm. loma-asukkaiden tarpeita ajatellen . Näyttelyyn valmistettuja tauluja pidetään jatkossa esillä maamiesseurantalolla.

Uutena työryhmänä kylätoimikunta kutsui ja nimesi ns. vanhusvastaavia. He ovat tarvittaessa tukena niille kyläläisille , jotka asuvat yksin ja ikänsä puolesta ovat tukea vailla.

Kyläläisten osallistumisaktiivisuus talkoisiin on yhä hyvä, mikä innostaa jatkamaan yhteisiä toimintoja. Kaikki tapahtumat kylällä toteutetaan oman kylän talkoovoimin ja omin kustannuksin em.Lape-hanketta lukuun ottamatta ja toki pastori ja kanttori tulevat seurakunnasta. Myös kaupungin järjestämiin kyläiltoihin osallistuttiin . Samoin jatkettiin yhteydenpitoa tieasioissa kaupungin virkamiesten kanssa.

TAPAHTUMAT AIKAJÄRJESTYKSESSÄ

Viitasaari-seuran kylänäyttelyyn osallistuminen:

6.3.2009 alkaen udessa Viitasaaren kauppakeskuksessa ( City Galleria) oli näyttely, jossa myös Vuorilahden kylä oli mukana. Kuvat menneiltä vuosilta toivat esiin musiikaalisen Vuorilahden, jonka tiehistoriassa lossi oli tärkeä ennen siltaa. Kuvaelmia ja iltamia osattiin pitää silloinkin. Kuvataulut ovat yhä nähtävillä maamiesseurantalolla.

Talvirieha :

Talvirieha toteutui 8.3.2009, pilkki- ja pulkkakilpailu sekä arpajaiset järjestettiin ns. koulun rannassa

Juhannusjuhlat, kesäkirkko ja lasten leiri:

Perinteiseen juhannusaaton lipunnostoon 19.6.2009 ja puheenjohtajan juhlapuheen kuulemisen äärelle kokoontui maamiesseuran mäelle sankka joukko. Mukan oli runsaasti myös loma-asukkaita edellisvuosien tapaan. Väki kuvattiin kotisivuja varten.

Kylän yhteinen kesäkirkko on perinne sekin ja kokosi 19.7.2009 noin 80 henkilöä.

Samaan aikaan Niemelän niemessä pidettyyn lastenleiriin osallsitui yli 30 leiriläistä, jotka vastasivat kesäkirkon tarjoiluista ja järjestelyistä sekä osin ohjelmasta.

Vuorilahden Luomulaulu-iltamat ja Lape-hankkeen punamultamaalinäytös:

Luomulaulu-kyläiltamat onnistuivat mainiosti 22.7.2009. Osallistujia oli yli 200 henkilöä. Tapahtumapäivä oli vilkas: ennen lauluja ja myyjäisiä maamiesseuranmäelle kokoontui noin 70 henkilöä seuraamaan punamultamaalin keittämisnäytöstä. Sen ideoi ja toteutti Lape-hanke.

Maalausurakkaa juhlistettiin kylätoimikunnan kahvein ja Sisä-Suomen lehti julkaisi aiheesta laajan artikkelin.

Kylätoimikunta hoiti Luomulaulu-iltamien käytännön järjestelyt edellisvuosien tapaan talkoilla ja vastuuryhmittäin.

Adventtikirkko:

Talven kyläkirkko järjestettiin 29.11.2009. Kirkkoherra ja kanttori olivat paikalla.

Jatkossa:

harkitaan maamiesseurantalon varastorakennuksen osittaista remontoimista sekä neuvotellaan ympäristökeskuksen kanssa seuratalon katon kunnostuksesta. Myös yhdistymisneuvotteluja Maamiesseuran kanssa harkitaan jatkettavaksi. Näin kyläkokousväki 25.2.2010 evästi kylätoimikuntaa alkaneen vuoden 2010 toimintasuunnitelmaan varten.

Vuorilahdella 25.2.2010

Pj Marjaan Kotilainen , siht Tarja Hintikka

TOIMINTAKERTOMUS 2008

Vuosi 2008 oli kylällämme edellisvuosien tapaan ilkas toimintavuosi. Kylätoimikunta koordinoi toimintaa, järjesti useita talkoita sekä kylätapahtumia, myös koko kaupungin väkeä koskevia juhlia ja kokouksia yhteistyössä muiden kanssa: Näistä suurimmat osallistujamäärältään olivat
Luomulaulu-iltamat sekä joulurauhan julistus metsäneläimille (Väijy pääjärjestäjänä),
jotka kokosivat satoja osallistujia kylän Maamiesseuranmäelle.

Kylätoimikunta ei ole edelleenkään rekisteröitynyt. Sen jäseninä toimivat toista toimintakauttaan kyläkokouksen valitsemat jäsenet.

Toiminta on muuttanut siten luonnettaan, että kylätoimikunta ideoi, ja työryhmät toteuttavat ja kutsuvat muita mukaan.

Työryhmiä oli mm.
tapahtumakahvituksen,
kylän historiaa kartoittavien valokuvien keräyksen,
kylän yhteisen laiturin rakentamisen,
kotisivujen,
lastenleiritoiminnan,
kyläkirkkojen ja
tietoimikunnan puitteissa koolla.

Lisäksi maamiesseurantalon lipunnostosta huolehtivat liputuspäivinä Carita ja Mika Liimatainen, ja rahastonhoitajana oli Hannele Kotilainen.

Talkoita järjestettiin seudun siistimiseksi useita (keväällä tienvarsitalkoot sekä uimarannan laiturihanke yhteistyössä kaupungin liikuntatoimen kanssa) sekä kyläiltamien järjestämiseksi.

Kyläläisten osallistumisaktiivisuus talkoisiin on suuri, mikä innostaa jatkamaan yhteisiä toimintoja. Kaikki tapahtumat kylällä toteutetaan oman kylän talkoovoimin ja omin kustannuksin laiturihanketta kustannusten osalta lukuun ottamatta, ja toki pastori ja kanttori tulivat seurakunnasta.

Aikajärjestyksessä tapahtumat toteutuivat seuraavasti:

Talvirieha ja pöllöhiihto
Talviriehasta luovuttiin huonon lumitilanteen vuoksi, samoin pöllöhiihdosta. Sen sijaan 19.2.2008 järjestettiin kuutamohiihto, n.30 osallistujaa. Perinnettä jatketaan lumitilanteesta riippuen kummankin tapahtuman osalta.

Juhannusjuhlat ja kesäkirkko sekä lastenleiri
Perinteiseen juhannusaaton lipunnostoon ja Margareta Brandtin juhlapuheen äärelle kokoontui maamiesseuranmäellä n. 60 henkeä. Mukana oli runsaasti myös kesämökkiläisiä.

Kylän yhteinen kesäkirkko on perinne sekin, ja kokosi Maria Sirenin saarnan äärelle 13.7.2008
n. 60 henkeä.
Samaan aikaan Niemelänniemessä pidettyyn Martti ja Marjaana Kotilaisen lastenleiriin osallistui n. 20 leiriläistä. Leiri vastasi kesäkirkon tarjoilusta ja järjestelyistä sekä osin ohjelmasta.

Vuorilahden Luomulaulu-iltamat
Luomulaulukurssin kanssa yhteistyössä toteutettiin kyläiltamat 6.8.2008 teemalla ”Lauantain toivotut”. Osallistujamäärä oli edellisvuosien tavoin reilu 200.

Kylätoimikunta hoiti tapahtuman järjestelyt iltamien osalta edellisvuoden tapaan talkoilla sekä vastuuryhmittäin.

Kaupungin edustajien – kaupunginjohtaja puolisoineen, kulttuurisihteeri sekä lukuisia luottamushenkilöitä – osallistuminen pantiin ilolla merkille.

Kiitoksena hyvästä yhteistyöstä Luomulaulukurssin järjestäjät tarjosivat kyläläisille Laura Jurkan elävän luennon ilmaisusta ja kehon kielestä. Luento ja kylätoimikunnan järjestämä kahvitus kruunasivat hyvän talkoopäivän ja yhteistyön.

Kyläiltamia päätettiin jatkaa. Nyt kahvitus toteutettiin tarjoilujenkin osalta talkoin, ja tuotto oli parempi.

Laiturin käyttöönottojuhla
Laiturihanke onnistui hienosti. Valmista laituria juhlistettiin käyttöönottojuhlalla 9.8.2008, johon osallistui n. 40 kyläläistä. Juhlassa kiitettiin myös yhteistyökumppanina Vuoskosken osakaskuntaa ja laiturin vihki käyttöön Sakari Savela ja rakentamisesta päävastuun kantanut Raimo Liimatainen kylätoimikunnan puheenjohtajan leikatessa nauhan.

Kyläsivujen käyttöönotto

Viitasaaren kaupungin sivuilla olevat kylien sivut otettiin käyttöön 1.10.2008. Näin myös Vuorilahden osalta. Kyläsivuista vastaa Leo Kotilainen.

Kaupungin järjestämä kyläilta

Kaupungin kutsumana perinteinen kyläilta järjestettiin Vuorilahden maamiesseurantalolla 1.10.2008. Lämminhenkiseen iltaan kokoontui n. 50 kyläläistä eri puolilta kaupunkia.

Kaupunginjohtaja, kaupunginsihteeri sekä mm. Viisari-hankkeesta Marjatta Ruuska, maanrakennusinsinööri Jukka Rauhala ja luottamushenkilö Pekka Niskanen käyttivät alustuspuheenvuorot. Kaupunginsihteeri Tiina Honkanen toimi sihteerinä, kylätoimikunnan puheenjohtaja Marjaana Kotilainen kaupunginjohtajan pyynnöstä kokouksen puheenjohtajana.

Alkutervehdyksessä puheenjohtaja esitti kaupungille kiitoksen siitä, että aiemmassa kyläillassa esille tuodut vuorilahtelaisten tarpeet, kehittämishankkeet kylän uimarannan kunnostamisesta ja katuvalosuunnitelman loppuunsaattamisesta oli otettu hyvin huomioon.

Tuotiin esille Vuorilahdentien huono kunto, asiasta aloitettiin neuvottelut kaupungin johdon ja Rauhalan kanssa vuoden lopulla (tästä sekä kyläillasta erilliset liitteet).

Harkitaan maamiesseurantalon pintaremonttia, esim. kuistin ja katon kunnostusta. Myös ulkoremontti talon maalauksineen olisi sangen tarpeellinen.

Adventtikirkko
Talven kyläkirkko järjestettiin 30.11.2008. Mukana seurakunnasta Maria Siren ja Olli Linjama. Mukana n. 30 henkilöä.

Tiekokous
Kylätoimikunta kutsui ja valtuutti tietoimikunnan, joka kokoontui kolmesti vuoden kuluessa. Kaupunginjohtaja sekä maanrankennusinsinööri olivat kokouksessa mukana 8.12.2008 maamiesseurantalolla, ja pyysivät tietoimikunnan jatkoneuvotteluun kaupungintalolle 15.12.2008.

Kylätoimikunnan laatima kirjelmä asianmukaisine liitteineen oli esillä kaupunginhallituksen kokouksessa 22.12. kaupunginjohtajan esittelemänä. Keski-Suomen Tiepiirille lähti tietoimikunnan aloitteesta kaupunginhallituksen moitekirjelmä, jonka vastausta odotetaan. (Rauhalan ja Tiepiirin neuvottelu on 20.12.2009 Viitasaarella.)

Vuorilahdella kyläkokouksen jälkeen 18.2.2009
pj. Marjaana Kotilainen, siht. Lea Oinonen

UUSI kylätoimikunta vuosille 2009-2010:
Fagerhill Aappo,
Hintikka Tarja,
Hämäläinen Sirpa,
Kotilainen Hannele,
Kotilainen Marjaana,
Kupari Kalervo,
Matilainen Sirpa,
Oinonen Lea,
Rautevaara Tarja,
Savela Sakari
sekä
tietoimikunta: Kalervo Kupari, Markku Hintikka, Marjaana Kotilainen
kotisivuvastaava ja kyläkuvakerääjä: Leo Kotilainen
kahvitusvastaava: Sirpa Hämäläinen
rahastonhoitaja: Hannele Kotilainen
maamiesseuran pj.: Sakari Savela
yhteyshenkilö Luomulaulukurssilta: Collin Hansen
lastenleirityöryhmä: Marjaana Kotilainen, Martti Kotilainen
suntiot: Helena ja Raimo Liimatainen
liputusvastaavat: Carita Lindlöf-Liimatainen ja Mika Liimatainen

Järjestäytymiskokous 2.3.2009 Niemelässä klo 18.30.

Hae sivustolta