Organisaatio

Kuntaparin työnjako

Wiitaunionin kuntien eli Viitasaaren ja Pihtiputaan palvelutuotanto on järjestetty yhteiseksi kummankin kunnan vahvuuksia hyödyntäen. Yhteisten toimintojen koordinoiva ja valmisteleva elin on kuntaparin työvaliokunta, joka valmistelee esitykset edelleen kuntien hallituksen yhteiskokoukselle. Palvelutuotannon työnjako on seuraava:

 • Viitasaari: perusturva, tekninen toimi ja ympäristötoimi
 • Pihtipudas: sivistystoimi, maataloushallinto ja hallinnon tukipalvelut

Kuntaparin molemmat kunnat ovat itsenäisiä omine kaupungin- ja kunnanvaltuustoineen ja -hallituksineen.

1.1.2009 on toimintansa aloittanut Kinnulan ja Pihtiputaan kuntien sekä Viitasaaren kaupungin sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminta -alue, jonka kuntalain 77 §:n mukaisena yhteisenä toimielimenä toimii perusturvalautakunta. Perusturvalautakunta järjestää palvelut tilaamalla ne Wiitaunionilta, Kinnulan kunnalta, kuntayhtymiltä tai yksityisiltä palveluntuottajilta. Lautakunta toimii Viitasaaren kaupungin organisaatiossa ja yhteistoiminnan hallinosta vastaa Viitasaaren kaupunki.

Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan yhteistyösopimus

Yhteistoimintasopimus sosiaali- ja terveystoimen yhteistyöstä

Wiitaunionin periaatteita

 • Kunnat säilyvät itsenäisinä
 • Keskittyminen kansalaiskunnalle kuuluviin tehtäviin
 • Kuntien vahvuuksien hyödyntäminen
 • Palvelutuotannon organisoiminen asiakaslähtöisiksi palvelukokonaisuuksiksi
 • Palvelutuotannon työnjako
 • Päällekkäisyyksien purkaminen
 • Palvelutuotannon tehostaminen
 • Kuntien hyvinvoinnin edistäminen demokraattisesti ja tasapuolisesti
 • Kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksien turvaaminen

Yhteistoiminta-alueet

1.1.2013 ovat toimintansa aloittaneet myös useamman kunnan yhteistoiminta-alueet:

Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue:

Isäntäkuntana toimii Pihtipudas, jonka lisäksi yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat Karstulan, Kinnulan, Kivijärven ja Kyyjärven kunnat sekä Viitasaaren kaupunki.

Ympäristötoimen yhteistoiminta-alue (ympäristöterveydenhuolto, ympäristönsuojelu ja rakennusvalvonta):

Isäntäkuntana toimii Viitasaari, jonka lisäksi yhteistoiminta-alueeseen kuuluvat Saarijärven kaupunki, Pihtiputaan, Karstulan, Kinnulan, Kyyjärven, Kannonkosken ja Kivijärven kunnat.

Yhteistoimintasopimus ympäristöterveydenhuollon, ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan yhteistyöstä

Kaupunginvaltuusto, -hallitus ja omat lautakunnat

Ylintä demokraattista päätösvaltaa Viitasaaren kaupungissa käyttää asukkaiden valitsema kaupunginvaltuusto, johon kuuluu 27 valtuutettua. Valtuuston tehtävänä on mm. asettaa kaupunginhallitus, tarkastuslautakunta, keskusvaalilautakunta sekä nimetä jäsenet yhteislautakuntiin.

Keskushallinto

Viitasaaren kaupungin keskushallinto valmistelee kaupunginvaltuuston ja -hallituksen käsittelyyn tulevat asiat, toimeenpanee niiden tekemät päätökset sekä hoitaa kaupungin yleiset edunvalvonta-,viestintä- ja tiedotustehtävät. Keskushallintoa johtaa kaupunginjohtaja Helena Vuopionperä-Kovanen.

Elinkeinot ja matkailu

Wiitaunionin kuntaparin alueen elinkeinopalveluista ja matkailuun liittyvistä asioista vastaa kehittämisyhtiö Witas Oy, jonka osakkaisiin kuuluvat myös Kinnulan ja Kivijärven kunnat.

Hae sivustolta