Wiitaunioni

Organisaatiorakenne

Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan muodostaman Wiitaunionin organisaation rakenne muodostuu kummankin kunnan hallinnon ja palvelutuotannon yhteistoiminnasta. Organisaatiorakenteen ytimessä ovat asiakaslähtöiset palvelukokonaisuudet. Perusturvalautakunta toimii Kinnulan ja Pihtiputaan kuntien sekä Viitasaaren kaupungin yhteislautakuntana.

Työnjaon taustalla:

  • Tavoitteena kustannustehokkuus
  • Työnjako perustuu kummankin kunnan vahvuuksiin
  • Taloudellisena pohjana yhteisesti sovittu kustannus- ja laatutaso
  • Kunnilla itsenäinen harkintavalta mitä palveluita asukkaille tarjotaan

Hae sivustolta