Työpaikat ja elinkeinorakenne

Viitasaarella työssäkäyvistä yli puolet saa toimeentulonsa palveluelinkeinosta. Elinkeinorakenteessa palveluiden osuus on 65 %, jalostuksen 23 % ja alkutuotannon 12 %. Teollisuuden perustan muodostavat puunjalostus- ja metalliteollisuus. Maa- ja metsätalous on saanut lisää vauhtia bioenergia-alan kehittymisestä, työpaikkoja syntyy sekä energian korjuuseen että sitä tukevaa teknologiaa tuottaviin yrityksiin.

Viitasaarella työssäkäyvät v. 2016  yhteensä 2 213 hlöä, joista

Alkutuotanto  241
Jalostus  506
Palvelut 1436
Toimiala tuntematon 30

Pohjoisen Keski-Suomen alueella pendelöinti on vähäistä.

Suurimpia yrityksiä ovat

Kaskipuu, Pisla Oy ja ER-Saha Oy.

Työpaikat jakautuvat toimialoittain seuraavasti ( v. 2016/ Tilastokeskus):

 

Maatalous, metsätalous ja kalatalous 234
Kaivostoiminta ja louhinta 7
Teollisuus 360
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 5
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito 11
Rakentaminen 130
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 263
Kuljetus ja varastointi 140
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 29
Informaatio ja viestintä 9
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 21
Kiinteistöalan toiminta 20
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 72
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 92
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 91
Koulutus 135
Terveys- ja sosiaalipalvelut 460
Taiteet, viihde ja virkistys 30
Muu palvelutoiminta 67
Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön 7
Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta 0
Toimiala tuntematon 30

Hae sivustolta