Työpaikat ja elinkeinorakenne

Viitasaarella työssäkäyvistä yli puolet saa toimeentulonsa palveluelinkeinosta. Elinkeinorakenteessa palveluiden osuus on 65 %, jalostuksen 24 % ja alkutuotannon 11 %. Teollisuuden perustan muodostavat puunjalostus- ja metalliteollisuus. Maa- ja metsätalous on saanut lisää vauhtia bioenergia-alan kehittymisestä, työpaikkoja syntyy sekä energian korjuuseen että sitä tukevaa teknologiaa tuottaviin yrityksiin.

Viitasaarella työssäkäyvät v. 2017  yht. 2 225 hlöä, joista

Alkutuotanto  237
Jalostus  538
Palvelut 1420
Toimiala tuntematon 30

Pohjoisen Keski-Suomen alueella pendelöinti on vähäistä.

Suurimpia yrityksiä ovat

Kaskipuu, Pisla Oy ja ER-Saha Oy.

Työpaikat jakautuvat toimialoittain seuraavasti ( v. 2017/ Tilastokeskus):

 

Maatalous, metsätalous ja kalatalous 229
Kaivostoiminta ja louhinta 8
Teollisuus 380
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 5
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito 12
Rakentaminen 141
Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus 270
Kuljetus ja varastointi 133
Majoitus- ja ravitsemistoiminta 59
Informaatio ja viestintä 11
Rahoitus- ja vakuutustoiminta 12
Kiinteistöalan toiminta 20
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 67
Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 96
Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus 91
Koulutus 119
Terveys- ja sosiaalipalvelut 458
Taiteet, viihde ja virkistys 21
Muu palvelutoiminta 58
Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön 5
Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta 0
Toimiala tuntematon 30

Hae sivustolta