Nuorten starttipaja

Nuorten starttipaja

Nuorten starttipaja on tarkoitettu pääsääntöisesti koulutuksen ja työelämän ulkopuolella oleville, omaa suuntaansa etsiville 16-29 -vuotiaille nuorille. Startille tulon perusteena voi olla esimerkiksi työttömyys, opiskelujen keskeytyminen tai sen uhka, koulutuksen puuttuminen tai halu saada seuraa ja tekemistä päiviin. Startin toiminta perustuu erityisesti nuoren lahjakkuuksien kartoittamiseen ja vahvistamiseen.

Startti on nuorelle mahdollisuus hengähtää ja ottaa aikaa omien suunnitelmien ja asioiden selvittelyä varten. Toimintaan osallistumisella ei ole aikarajaa. Nuori voi olla toiminnassa mukana oman vointinsa mukaan ja niin kauan kuin kokee sen tarpeelliseksi. Startilta saa neuvoja arkeen, apua tulevaisuuden suunnitteluun sekä tekemistä ja rytmiä päiviin.

Anna Kemppainen

Starttipajaohjaaja

040 6317 632 Soita

Startin toiminnan pääpaino on pienryhmätoiminnassa ja yhdessä oppimisessa. Startilla voidaan esimerkiksi laittaa yhdessä ruokaa, tehdä erilaista luovaa toimintaa (käsityöt, valokuvaus, kuvataiteet yms.), retkeillä, hoitaa puutarhaa, tehdä tutustumiskäyntejä, kokeilla harrastuksia tai oikeastaan mitä vain, mitä nuoret itse toivovat. Tekemisen lomassa jokainen starttilainen saa myös yksilöohjausta, jolloin paneudutaan juuri niihin omiin vahvuuksiin ja tulevaisuudensuunnitelmiin.

Starttipaja tarjoaa nuoren yksilölliset tarpeet huomioon ottavaa toiminnallista valmennusta ja jokaiselle starttilaiselle laaditaan henkilökohtaiset tavoitteet jakson ajalle. Toiminta on koulutukseen ja työelämään suuntaavaa nuoren elämänhallinnan ja sosiaalisten taitojen vahvistamista, mutta startin rennolla otteella ja ilman kiirettä. Startilla saa ja pitää olla hauskaa!

Startti tekee yhteistyötä oppilaitosten kanssa silloin, kun nuoren opinnot syystä tai toisesta eivät etene. Yhdessä nuoren ja opettajien kanssa voidaan sopia, että osa opinnoista suoritetaan startilla yhdessä tehdyn suunnitelman mukaan.

Starttipajan löydät Facebookista ja Instagramista nimellä Pikkasen parempi startti.

Syksyllä 2020 starttipajan alla on aloittanut toimintansa Heimo etästarttiryhmä, joka kokoontuu Discordissa kerran viikossa. Heimo on verkkovälitteistä ohjattua ryhmätoimintaa, jonka aikana käydään yhdessä keskusteluja sekä tehdään erilaisia omaan elämään, omiin vahvuuksiin, itsetuntoon, tunteisiin, luovuuteen yms. liittyviä tehtäviä. Heimoon voi osallistua nuoria Viitasaaren, Pihtiputaan ja Äänekosken kuntien alueelta.
Heimon löydät Facebookista ja Instagramista nimellä Heimo etästartti.

Starttipaja

Koulutie 4, 44500 Viitasaari (Kartano)

Avoinna

Starttiryhmä kokoontuu kahdesti viikossa Kartanolla, osoitteessa Koulutie 4.
Kysy tarkemmat aukioloajat ohjaajalta!

Heimo etästarttiryhmä kokoontuu Discordissa kerran viikossa.

Startille ja Heimoon pääset ottamalla yhteyttä ohjaajaan. Katsotaan sitten yhdessä kuviot kuntoon jakson aloitusta varten. Startille saa tietenkin tulla myös sovitusti tutustumaan, esittelen mielelläni paikat ja kerron toiminnasta lisää!

 

Hae sivustolta