Wiitaunionin koulunuorisotyön kehittäminen -hanke

Hankkeen kuvaus ja tavoitteet

Hanke toteutetaan 11.1.2021- 31.5.2022.  Hankkeen rahoittaa aluehallintovirasto. Pääasiallinen kohderyhmä on Viitasaaren ja Pihtiputaan 7.–9. -luokkalaiset nuoret.

Wiitaunionin alueella toimiviin kouluihin on palkattu nuorisotyöntekijä, jonka tehtävänä on yhteisten toimintamallien kehittäminen kuntarajat ylittäen. Hankkeessa hyödynnetään monialaista yhteistyötä huomioiden myös paikalliset nuorisotyön toimijat.  Maakunnallista yhteistyötä tehdään arviointimallin kehittämisessä ja osallistutaan maakunnalliseen verkostotoimintaan.

Tavoitteena on kehittää koulujen ja nuorisotyön välille toimintamalli, jolla voidaan vähentää oppilaiden eriarvoisuutta ja syrjäytymistä sekä tukea nuorten sosiaalista vahvistumista. Lisäksi halutaan loiventaa koulun ja vapaa-ajan välisiä rajapintoja, ikäkausiin liittyviä nivelvaiheita, kuten toiselle asteelle siirtymistä sekä torjua nuorten yksinäisyyttä tukemalla ryhmä- ja vertaissuhteita. Ko. ikäryhmälle ei ole tarjolla varsinaisen etsivän nuorisotyön palveluita, jonka vuoksi hankkeella on myös tärkeä ”etsivän” rooli. Hankkeen aikana luodaan malli, jonka avulla koulujen ja nuorisotoimen yhteistyötä voidaan jatkaa olemassa olevien resurssien turvin.

Mitä työ on?

  • Yksilöohjausta ja ryhmätoimintaa esim. jatko-opintoihin, arjen haasteisiin, arjen taitoihin, tunnetaitoihin jne liittyen.
  • Ryhmäytystä.
  • Teematuntien pitämistä  aiheina mediakasvatus, terveys, kiusaaminen, seksuaalisuus, viha puhe, ajankohtaiset aiheet jne.
  • Tapahtumien järjestämistä yhdessä yhteistyötahojen kanssa.
  • Nuorten kuulemiseen liittyvien toimintamallien kehittämistä.

Työssä hyödynnetään mm. monialaista yhteistyötä ja digitaalisia nuorisotyön keinoja.

Koulunuorisotyöntekijä

Koulunuorisotyöntekijä ei ole koulun työntekijä vaan toimii nuorisotoimen alaisuudessa.

Jos sinulle heräsi ajatus, että minä voisin olla sinun tai tuntemasi nuoren apuna ja tukena tai että voisimme tehdä yhteistyötä, ota rohkeasti yhteyttä!

Laura Puurula

Koulunuorisotyöntekijä

040 9625 067 Soita

Yksikkö

Nuorisopalvelut

Hae sivustolta