Taloyhtiöiden hissiavustukset

Taloyhtiöiden hissiavustukset

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA myöntää hissiavustuksia jatkuvalla haulla kerrostalohissien rakentamiseen. Hissiavustuksen kohteena on uuden hissin rakentaminen kerrostaloon, jonka porrashuoneessa ei ennestään hissiä ole. Avustuksen määrä on enintään 50 % hyväksytyistä korjauskustannuksista ja päätöksen taloyhtiön hakemuksen perusteella tekee ARA.

Avustushakemus liitteineen on jätettävä kaupungin rakennusvalvontaan, joka toimittaa sen mahdollisen lausunnon kanssa ARAlle.

Hissihanke vaatii aina rakennusluvan, koska työllä ilmeisesti voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen ja terveydellisiin oloihin (MRL 125§ 3 mom.) Jo hankkeen alkuvaiheessa kannattaa olla yhteydessä rakennusvalvontaan, jotta yhdessä palo- ja pelastusviranomaisen kanssa voidaan yhdessä varmistua kaikista hissin rakentamiseen liittyvistä rakennusteknisistä ja paloturvallisuuteen liittyvistä asioista.

Kaupunginvaltuusto päätti 11.9.2017 § 91 avustusten myöntämistä hissien jälkiasennushankkeisiin jatketaan kuluvalla valtuustokaudella sillä periaatteella, että kaupungin avustuksen määrä on enintään 10 % hyväksyttävistä kustannuksista, kuitenkin enintään 15 000 euroa/hanke ja talousarviovuoden avustusmäärärahasta päätetään kunkin vuoden talousarvion yhteydessä.

Kaupungin avustus haetaan yhtä aikaa valtion hissiavustuksen kanssa ja myönnetään sen jälkeen, kun ARA on hyväksynyt hankkeen kustannukset ja myöntänyt hankkeelle valtion hissiavustuksen. Avustus maksetaan, kun ARA:n avustuspäätös on saatu ja hissi on toimitettu työmaalle.

Lisätietoja antaa

Tiina Honkanen

kaupunginsihteeri

044 459 7301 Soita

Yksikkö

Hallinto ja talous

Hae sivustolta