Kuulutus maa-aines- ja ympäristönsuojelulain mukaisesta yhteislupahakemuksesta / Pasanen Tapani, Siltamäki 256-402-9-110 ja Tapanila 256-402-9-122, Kinnula

Julkaistu 04.05.2020

Kuulutus maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisesta yhteislupahakemuksesta / Pasanen Tapani, Siltamäki 256-402-9-110 ja Tapanila 256-402-9-122, Kinnula
Kuulutuksen julkaisupäivä 4.5.2020.
Hakemuksen tiedoksisaantipäivä
Hakemuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 11.5.2020.
Hakija: Pasanen Tapani
Asia: Tapani Pasanen hakee maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaista yhteislupaa maa-ainesten ottamiseen ja murskaamiseen Kinnulan kunnan Saari kylässä sijaitseville kiinteistöille Siltamäki 256-402-9-110 ja Tapanila 256-402-9-122. Haettu ottoala on 1,55 ha, ottomäärä 100 000 m3 ja ottamisaika 10 vuotta. Toiminnan olennaisia päästöjä ovat melu ja pöly.

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito
Tämä kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 4.5.–10.6.2020 Viitasaaren kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.viitasaari.fi/kuulutukset.
Muistutukset ja mielipiteet:
Ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), voivat tehdä muistutuksen asiasta. Muilla kuin asianosaisilla on tilaisuus ilmaista mielipiteensä.
Ohjeet muistutuksen tekemiseen:
Muistutuksesta tulee käydä ilmi seuraavat seikat:
– yllä mainittu hakijan ja asian nimi sekä diaarinumero 277/614/2020
– muistuttajan nimi, postiosoite, mahdollinen sähköpostiosoite ja puhelinnumero
– mustuttajan kiinteistön nimi ja kiinteistötunnus, jonka oikeutta tai etua muistutus koskee
– yksilöidyt vaatimukset sekä niiden perusteet
– muistuttajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei muistutusta toimiteta sähköisesti
– mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa muistutus sähköisesti muu selvitys asiamiehen toimivallasta.

Muistutus tai mielipide pyydetään toimittamaan jollain seuraavista tavoista viimeistään 10.6.2020:
– sähköpostitse viitasaaren.kaupunki@viitasaari.fi
– postitse: Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta, Keskitie 10, 44500 Viitasaari
Tieto päätöksen antamisesta (päätöksen tiedoksiantokuulutus) tullaan lähettämään sähköpostitse niille muistuttajille ja mielipiteen esittäneille, jotka ovat asioineet sähköisesti.
Tiedoksianto kiinteistön osaomistajalle
Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille omistajille tai haltijoille.
Lisätietoja antavat
ympäristösihteeri Katja Lappalainen p. 044 459 6815
sähköposti: katja.lappalainen@viitasaari.fi

Takaisin kuulutuksiin

Hae sivustolta