Ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain (1508/2019) 10§ mukainen ilmoitus tehdystä, kunnallisesta päätöksestä, koskien ajoneuvon siirtämistä

Julkaistu 27.05.2021

KUULUTUS

Ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain (1508/2019) 10§ mukainen ilmoitus tehdystä, kunnallisesta päätöksestä, koskien ajoneuvon siirtämistä.

Asianosainen
Ajoneuvo: Mercedes Benz, IGS-362

Siirtopäätös ja sen pääasiallinen sisältö
Yllä mainittu ajoneuvo tulee siirtää asianmukaiseen paikkaan välittömästi. Jos siirtokehotusta ei noudateta, siirtää kunta ajoneuvon romuajoneuvojen vastaanottopaikkaan 2.6.2021, ajoneuvojen siirtämistä annetun lain (30.12.2019/1508) nojalla.
Ajoneuvo on mitä ilmeisimmin ajoneuvojen siirtämistä annetun lain tarkoittama hylätty ajoneuvo tai romuajoneuvo (SiirtoL 7§, 8§), joka tulee toimittaa romuajoneuvojen vastaanottopaikkaan jätelain (17.6.2011/646) sekä romuajoneuvoasetuksen (12.2.2015/123) tarkoittamalla tavalla.

Päätöksen antopäivä
26.5.2021

Päätöksen määräaika
Mikäli ajoneuvo on siirretty tai siirretään kaupungin toimesta varastoon, tulee ajoneuvon omistajan /haltijan noutaa ajoneuvo varastolta 1.7.2021. Ellei omistaja lunasta ajoneuvoa päätöksen määräaikaan mennessä, siirtyy se kunnan omistukseen ilman eri päätöstä

Kuulutuksen julkaisupäivä
26.5.2021

Päätöksen tiedoksisaantipäivä
2.6.2021

Nähtävilläpito
Tähän kuulutukseen ja siihen liittyvään päätökseen sovelletaan hallintolain yleistiedoksiantoa koskevia säännöksiä. Kuulutus ja kuulutettava asiakirja pidetään nähtävillä kuntien verkkosivuilla osoitteissa www.pihtipudas.fi/kuulutukset ja www.viitasaari.fi/kuulutukset sekä ilmoitustauluilla Viitasaaren kaupungintalolla ja Pihtiputaan kunnantalolla päätöksen määräajan päättymiseen asti.

Muutoksenhaku
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kirjallinen oikaisuvaatimus osoitetaan Viitasaaren kaupungin tekniselle lautakunnalle ja se tulee tehdä 30pv kuluessa tiedoksisaannista.

Lisätietoja antaa
Yhdyskuntatekniikan päällikkö
Salla Kumpulainen

VIITASAAREN TEKNINEN LAUTAKUNTA

Takaisin kuulutuksiin

Hae sivustolta