Ilmoitus toimivaltaisen viranomaisen kuulutuksesta/ Keski-Suomen ELY-keskus

Julkaistu 26.10.2022

Maantien 16909 (Isoahontie) kevyen liikenteen väylä välillä valtatie 4 – Petäjätie, Viitasaari, tiesuunnitelma

Keski-Suomen ELY-keskus julkaisee liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 103 §:n sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti tietoverkossaan kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman hyväksymispäätöstä. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen yhdessä alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuulutus julkaistaan 26.10.2022 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa
www.ely-keskus.fi/kuulutukset/keski-suomi.

Kuulutus on nähtävillä 26.10.-2.12.2022 välisen ajan.

Lisätietoja antaa ELY-keskuksesta Soili Katko, p. 0295 024 010, soili.katko@ely-keskus.fi.

Alta löydät kuulutuksen pdf-muodossa.

Takaisin kuulutuksiin

Hae sivustolta