Ilmolahden ampumarata-alueen osayleiskaava/ ehdotusvaihe

Julkaistu 24.11.2021

KUULUTUS

ILMOLAHDEN AMPUMARATA-ALUEEN OSAYLEISKAAVA / ehdotusvaihe

Viitasaaren kaupunginhallitus on käsitellyt, 15.11.2021 § 251, Ilmolahden ampumarata-alueen osayleiskaavan kaavaehdotuksen ja on päättänyt asettaa sen julkisesti näh­tä­vil­le 30 päivän ajaksi.

Suunnittelualue rajautuu itäosastaan Vt 4:ään sekä pohjoisosasta Jurvanjärven rantavyöhykkeeseen. Alueelle laadittava osayleiskaava koskee Kirrinkalliolla sijaitsevaa Ilmolahden ampumarataa, ampumaradan itäpuolella sijaitsevaa maa-ainestenottoaluetta sekä näitä ympäröiviä metsäalueita.

Kaavaehdotukseen on mahdollisuus tutustua ajalla 24.11. – 23.12.2021, Viitasaaren kaupungin teknisellä osastolla, kaupunginkirjastossa ja kaupungin kotisivuilla osoitteessa http://www.viitasaari.fi/

Muistutukset ehdotukseen on annettava kirjallisesti 23.12.2021 mennessä osoitteella:

 Viitasaaren kaupunki
Kaupunginhallitus
Keskitie 10
44500 VIITASAARI

Lisätietoja kaavoitusta koskeviin kysymyksiin antavat teknisen toimen toimialajohtaja Juho Tenhunen, 044 459 7380, maanmittausteknikko Kaisa Honkakallio, 044 459 7384 sekä kaa­vaa laativa konsultti Pirjo Pellikka / Ramboll Fin­land Oy, 040 5322 380

24.11.2021

VIITASAAREN KAUPUNGINHALLITUS

Takaisin kuulutuksiin

Hae sivustolta