Julkipanoilmoitus lupahakemuksia koskevista päätöksistä

Julkaistu 06.09.2019

ALLA LUETELTUJA LUPAHAKEMUKSIA KOSKEVIEN PÄÄTÖSTEN ANTOPÄIVÄ ON 9.9.2019

Lupatunnus

§

Kiinteistö

Lupatyyppi

Toimenpide

931-2019-105

138

Myönnetty

5.9.2019

931-414-3-373 (Iloniemi)

Toimenpidelupa

Rakennetaan rakoliiteri

931-2019-106

139

Myönnetty

5.9.2019

931-401-54-148 (Penttilänkulma)

Toimenpidelupa

Paritalon julkisivumuutos.

931-2019-107

140

Myönnetty

5.9.2019

931-413-1-160 (SELKÄRANTA)

Toimenpidelupa

Lomarakennuspaikan harmaiden jätevesien käsittelyjärjestelmien

saneeraus.

931-2019-108

141

Myönnetty

5.9.2019

931-406-7-62 (Kallioranta)

Toimenpidelupa

Harmaiden jätevesien käsittelyjärjestelmän rakentaminen.

931-2019-109

142

Myönnetty

5.9.2019

931-405-1-275 (SIIPOLA)

Toimenpidelupa

Maalämpökaivon poraaminen.

931-2019-110

143

Myönnetty

5.9.2019

931-412-3-169 (LOUHIRANTA)

Toimenpidelupa

Jätevesijärjestelmän rakentaminen harmaille jätevesille.

931-2019-111

144

Myönnetty

5.9.2019

931-403-1-347 (VÄLIKANGAS)

Rakennuslupa

Asuinrakennuksen laajennus.

931-2019-112

145

Myönnetty

5.9.2019

931-408-2-254 (KAUPPALA)

Toimenpidelupa

Umpisäiliön asennus pohjavesialueella.

Viitasaari Julkipanoilmoitus

Rakennustarkastaja

2 / 2

Lupatunnus

§

Kiinteistö

Lupatyyppi

Toimenpide

931-2019-113

146

Myönnetty

5.9.2019

931-404-5-62 (RAJA-AHOLA)

Rakennuslupa

Emolehmäpihaton peruskorjaus ja laajennus katoksilla molempiin

päihin.

Yhteensä 9 päätöstä

Viitasaari

Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 9.9.2019, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten

tietoon. Päätökset ja niihin liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.

Tähän päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia Pohjoisen Keski-Suomen

ympäristölautakunnan käsiteltäväksi. Vaatimus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa päätöksen

antopäivästä tätä päivää lukuunottamatta.

Oikaisuasiakirjat on toimitettava oikaisuviranomaiselle ennen oikaisuajan päättymistä. Jos oikaisuajan

viimeinen päivä on itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa

oikaisuasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla oikaisuasiakirjat

voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin oikaisuasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne

ehtivät perille oikaisuajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Oikaisuvaatimusosoitus

Valitusviranomainen

Viitasaaren kaupunki

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta

Keskitie 10

44500 VIITASAARI

aukiolo: klo 9.00-16.00

Valitusaika: 14 pv

Päätöksen antopvm: 9.9.2019

Valitusaika luetaan antopäivästä tätä päivää lukuunottamatta.

 

Takaisin kuulutuksiin

Hae sivustolta