Julkipanoilmoitus / Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta

Julkaistu 31.10.2022

Julkipanoilmoitus

Ympäristölautakunta on tehnyt 25.10.2022 § 64 seuraavan oikaisuvaatimuspäätöksen:

Oikaisuvaatimus koski Pihtiputaan kunnan rakennustarkastajan 9.9.2022 § 58 tekemää toimenpidelupapäätöstä.

Lautakunta totesi, että oikaisuvaatimuksen hakijoilla ei ole valitusoikeutta, joten oikaisuvaatimus jätettiin tutkimatta.

Päätöksen antopäivä on 1.11.2022. Tämä ilmoitus pidetään nähtävillä Viitasaaren kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.viitasaari.fi/kuulutukset sekä tieto ilmoituksesta on julkaistu Pihtiputaan kunnan verkkosivuilla ja ilmoitustaululla aj. 31.10. – 1.12.2022.

Muutosta päätökseen saa hakea valittamalla kirjallisesti Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen, koska alkuperäistä lupapäätöstä ei muutettu tai kumottu. Valitusaika on 30 päivää päätöksen antopäivästä, antopäivää kuitenkaan lukuunottamatta. Valitusaika päättyy 1.12.2022.

POHJOISEN KESKI-SUOMEN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Takaisin kuulutuksiin

Hae sivustolta