Katupiirustukset, Kölkynvuorentie välille Poratie – Saikaantie

Julkaistu 24.03.2020

Katupiirustukset, Kölkynvuorentie välille Poratie – Saikaantie

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43§ mukaisesti Viitasaaren tekninen lautakunta asettaa julkisesti nähtäväksi Viitasaaren katupiirustukset:

Poratie, joka erkanee Saikaantiestä ja yhdistyy Kölkynvuorentiehen, pituus noin 190 m. Ajorata on suunniteltu 8m:n päällysteleveydellä. Tien eteläpuolelle on suunniteltu ajoradasta viherkaistalla erotettu kevyen liikenteen väylä 3 m päällysteleveydellä.

Kölkynvuorentie välille Poratie – Saikaantie, pituus noin 560 m. Ajorata on suunniteltu 8 m:n päällysteleveydellä.

Katusuunnitelmat ovat julkisesti nähtävillä Viitasaaren kaupungin nettisivuilla osoitteessa www.viitasaari.fi/kuulutukset/ ajalla 25.3. – 16.04.2020.

Katusuunnitelmat on nähtävänä myös paperisena kaupungintalolla teknisessä toimistossa osoitteessa Keskitie 10, 44500 VIITASAARI.

Mahdolliset muistutukset katusuunnitelmista on toimitettava viimeistään 16.04.2020 Viitasaaren tekniselle lautakunnalle osoitteeseen:

Viitasaaren tekninen lautakunta
Keskitie 10
44500 VIITASAARI.

Viitasaaren tekninen lautakunta

Nähtävillä olevat asiakirjat:

Takaisin kuulutuksiin

Hae sivustolta