Kaupunginhallituksen 22.2.2021 kokouskuulutus

Julkaistu 18.02.2021

Kuulutus

Kaupunginhallituksen kokous pidetään maanantaina 22.2.2021 klo 16.00 alkaen sähköisenä kokouksena Teams- etäyhteydellä.

Kokouksen esityslista on julkaistu 18.2.2021. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.2.2021 alkaen kaupungin verkkosivuilla ja kaupungintalolla keskushallinnossa. Kuntalaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Kokouksen asialista

 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 2. Pöytäkirjantarkastajien valinta
 3. Työterveyshuollon palvelusopimuksen hyväksyminen/ Viitasaari
 4. Välirahoituksen myöntäminen Löytänän kyläseuralle kylätalon remonttiin ja entisöintiin
 5. Eron myöntäminen keskusvaalilautakunnan jäsenen luottamustoimesta
 6. Aloitteet vuodelta 2020
 7. Kaupunginvaltuuston 1.2.2021 päätösten täytäntöönpano
 8. Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2021 kuntavaaleja varten
 9. Vuoden 2021 kuntavaalien ulkomainonta
 10. Tontin varaaminen Pohjanmaan Kiinteistökehitys Oy:lle hoivatilojen suunnittelua varten
 11. Lausunto valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnoksesta
 12. Viitasaaren kaupungin saamien lahjoitusvarojen ja valtionperintönä haettujen varojen käyttösuunnitelmat ja niiden toteutumisen seuranta
 13. Edesmenneen valtuutettu Juhani Halosen luottamustehtävien päättymisen toteaminen ja uuden henkilön valinta hänen tilalleen
 14. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston selvitys- ja selityspyyntö 21.1.2021 ja lisäselvityspyyntö 25.1.2019 LSSAVI/11531/2019 / Hoitotakuun toteutuminen Wiitaunionin terveyskeskuksissa
 15. Ilmoitusasiat/ kaupunginhallitus

VIITASAAREN KAUPUNGINHALLITUS

Takaisin kuulutuksiin

Hae sivustolta