Kaupunginhallituksen ja lautakuntien kokousaikataulut

Julkaistu 17.03.2023

KAUPUNGINHALLITUKSEN JA LAUTAKUNTIEN KOKOUSAIKATAULUT

Kaupunginhallituksen kokoukset pidetään kevätkaudella 2023 seuraavasti: 27.3., 17.4., 24.4., 8.5., 29.5., 12.6., ja 26.6.2023 klo 16.00 alkaen pääsääntöisesti kaupungintalolla. Kaupunginhallituksen kokouksen pöytäkirjat tarkastetaan kokousiltana tai viimeistään kolmantena päivänä kokouksesta. Pöytäkirja pidetään nähtävänä saman viikon perjantaista lähtien kaupungin verkkosivuilla kuntalain 140 §:ssä säädetyllä tavalla. Kaupunginhallituksen puheenjohtajana toimii Pirjo Grönholm-Paananen ja esittelijänä kaupunginjohtaja puh. 044 459 7300.

Sivistyslautakunta kokoontuu kevätkaudella 28.3., 25.4. 23.5. ja 13.6.2023 klo 17.00 alkaen. Kokoukset pidetään vuorotellen Pihtiputaan kunnantalolla ja Viitasaaren kaupungintalolla, ellei toisin mainita. Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan kolmen arkipäivän kuluessa kokouksesta ja se voidaan tarkastaa myös sähköisesti. Pöytäkirja pidetään nähtävillä Pihtiputaan kunnantalon sivistystoimistossa neljäntenä arkipäivänä kokouksesta klo 9.00 – 15.00. Pöytäkirja julkaistaan kunnan/ kaupungin verkkosivuilla. Sivistyslautakunnan puheenjohtajana toimii Hannu Aho ja esittelijänä sivistystoimen toimialajohtaja, puh. 040 860 0777.

Tekninen lautakunta kokoontuu 28.3., 25.4., 30.5., 27.6., 15.8., 12.9., 10.10., 7.11. ja 12.12.2023 klo 14.00 alkaen vuorotellen Viitasaaren kaupungintalolla ja Pihtiputaan kunnantalolla, ellei toisin mainita. Tekninen lautakunta käyttää pöytäkirjan sähköistä tarkastamismenettelyä. Määräaika pöytäkirjan tarkastamiselle sähköisesti on kolme päivää. Pöytäkirja pidetään nähtävillä Viitasaaren kaupungintalon teknisellä osas­tol­la neljäntenä arkipäivänä kokouksesta klo 9.00 – 15.00 sekä julkaistaan in­ter­ne­tis­sä Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan kotisivuilla. Teknisen lautakunnan puheenjohtajana toimii Sisko Linna ja esittelijänä teknisen toimen toimialajohtaja Juho Tenhunen, puh. 044 459 7380.

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta kokoontuu pääsääntöisesti kuukauden viimeisenä tiistaina klo 14.00 Viitasaaren kaupungintalolla, ellei toisin mainita. Ympäristölautakunta käyttää pöytäkirjojen tarkastamisessa sähköistä tarkastamismenettelyä. Määräaika pöytäkirjan tarkastamiselle sähköisesti on kolme päivää. Pöytäkirja pidetään nähtävillä Viitasaaren kaupungintalon teknisellä osastolla neljäntenä arkipäivänä kokouksesta klo 9.00 – 15.00 sekä julkaistaan internetissä. Ympäristölautakunnan puheenjohtaja­na toimii Päivi Vuorio ja esittelijänä ympäristötoimen toimialajohtaja Sari Flyktman puh. 044 459 7385.

Valtuuston, kaupunginhallituksen ja lautakuntien pöytäkirjat niihin liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa www.viitasaari.fi, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Jos asia on kokonaan salassa pidettävä, pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan maininta salassa pidettävän asian käsittelystä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Viranhaltijat tavoitat myös sähköpostiosoitteista, joka ovat muotoa etunimi.sukunimi@viitasaari.fi. Kaupungin yleinen, virallinen sähköpostiosoite on viitasaaren.kaupunki@viitasaari.fi.

Viitasaarella 17.3.2023

VIITASAAREN KAUPUNGINHALLITUS

Takaisin kuulutuksiin

Hae sivustolta