Kaupunginhallituksen ja yhteislautakuntien kokoukset 2022

Julkaistu 28.02.2022

Kaupunginhallituksen kokoukset pidetään 7.3., 21.3., 4.4., 25.4., 9.5., 23.5., 6.6., 27.6., 22.8., 5.9., 26.9., 3.10., 24.10., 7.11., 21.11., 5.12. ja 19.12.2022 klo 16.00 alkaen pääsääntöisesti kaupungintalolla. Kaupunginhallituksen kokouksen pöytäkirjat tarkastetaan kokousiltana tai viimeistään kolmantena päivänä kokouksesta. Pöytäkirja pidetään nähtävänä saman viikon perjantaista lähtien kaupungin verkkosivuilla kuntalain 140 §:ssä säädetyllä tavalla. Kaupunginhallituksen puheenjohtajana toimii Pirjo Grönholm-Paananen ja esittelijänä kaupunginjohtaja Janne Kinnunen, puh. 044 459 7300 sekä pöytäkirjanpitäjänä kaupunginsihteeri Tiina Honkanen, puh. 044 459 7301.

Perusturvalautakunta kokoontuu pääsääntöisesti kerran kuukaudessa tiis­tai­sin klo 14.00 alkaen vuorotellen Viitasaarella (kaupungintalo), Pihtiputaalla (kun­nan­ta­lo) ja Kinnulassa (sopivaksi katsotussa paikassa), ellei toisin ilmoiteta. Kokouspäivät ovat seuraavat: 22.3., 26.4., 17.5., 14.6., 23.8., 27.9., 25.10., 22.11. ja 13.12.2022. Perusturvalautakunnan esi­tys­lis­ta on julkinen ei-salassa pidettävien asioiden osalta jäsenille lähettämisen jäl­keen. Hallinto-asioiden pöytäkirja on julkinen pöytäkirjan tarkastuksen jäl­keen. Pöytäkirja on nähtävillä viidentenä arkipäivänä kokouspäivästä lukien. Perusturvalautakunnan puheenjoh­tajana toimii Anu Paananen ja esittelijänä perusturvan toimialajohtaja Marja Laurila, puh. 044 459 7256.

Sivistyslautakunta kokoontuu 15.3., 26.4., 17.5., 7.6., 23.8., 20.9., 25.10., 15.11. ja 13.12.2022 klo 17.00 alkaen. Kokoukset pidetään vuorotellen Pihtiputaan kunnantalolla ja Viitasaaren kaupungintalolla, ellei toisin mainita. Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan sähköisesti kolmen arkipäivän kuluessa kokouksesta. Pöytäkirja pidetään nähtävillä Pihtiputaan kunnantalon sivistystoimistossa neljäntenä arkipäivänä kokouksesta klo 9.00 – 15.00. Pöytäkirja julkaistaan kunnan/ kaupungin verkkosivuilla. Sivistyslautakunnan puheenjohtajana toimii Hannu Aho ja esittelijänä sivistystoimen toimialajohtaja.

Tekninen lautakunta kokoontuu 15.3., 26.4., 17.5., 21.6., 23.8., 13.9., 25.10., 22.11. ja 13.12.2022 klo 14.00 alkaen vuorotellen Viitasaaren kaupungintalolla ja Pihtiputaan kunnantalolla, ellei toisin mainita. Tekninen lautakunta käyttää pöytäkirjan sähköistä tarkastamismenettelyä sil­loin, kun pöytäkirjaa ei voida tarkastaa ja allekirjoittaa kokouspäivänä tai jos kokous pidetään sähköisenä. Pöytäkirja pidetään nähtävillä Viitasaaren kaupungintalon teknisellä osas­tol­la neljäntenä arkipäivänä kokouksesta klo 9.00 – 15.00 sekä julkaistaan in­ter­ne­tis­sä Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan kotisivuilla. Teknisen lautakunnan puheenjohtajana toimii Sisko Linna ja esittelijänä teknisen toimen toimialajohtaja Juho Tenhunen, puh. 044 459 7380.

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta kokoontuu pääsääntöisesti kuukauden viimeisenä tiistaina klo 14.00 Viitasaaren kaupungintalolla, ellei toisin mainita. Ympäristölautakunta voi käyttää pöytäkirjojen tarkastamisessa sähköistä tarkastamismenettelyä tai pöytäkirjat voidaan tarkastaa ja allekirjoittaa kokouspäivänä. Pöytäkirja pidetään nähtävillä Viitasaaren kaupungintalon teknisellä osastolla neljäntenä arkipäivänä kokouksesta klo 9.00 – 15.00 sekä julkaistaan internetissä. Ympäristölautakunnan puheenjohtaja­na toimii Päivi Vuorio ja esittelijänä vs. ympäristötoimen toimialajohtaja Seppo Lappalainen puh. 044 459 7385.

Valtuuston, kaupunginhallituksen ja lautakuntien pöytäkirjat niihin liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa www.viitasaari.fi, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Jos asia on kokonaan salassa pidettävä, pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan maininta salassa pidettävän asian käsittelystä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Viranhaltijat tavoitat myös sähköpostiosoitteista, joka ovat muotoa etunimi.sukunimi@viitasaari.fi. Kaupungin yleinen, virallinen sähköpostiosoite on viitasaaren.kaupunki@viitasaari.fi.

Viitasaarella 28.2.2022

VIITASAAREN KAUPUNGINHALLITUS

 

Takaisin kuulutuksiin

Hae sivustolta