Kuntavaalit 18.4.2021, valtuutettujen lukumäärä ja ehdokashakemukset

Julkaistu 22.02.2021

Kuntavaalit 18.4.2021

Valtuutettujen lukumäärä ja ehdokashakemukset

Kuntavaaleissa valitaan Viitasaaren kaupunkiin 27 valtuutettua. Lisäksi valitaan valtuutetuille varavaltuutettuja jokaisen vaaleissa esiintyneen vaaliliiton, puolueen ja yhteislistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi, mikäli ehdokkaita on ollut riittävästi. Yhteislistan ulkopuolella olevan valitsijayhdistyksen ehdokkaana valitulla valtuutetulla ei ole varavaltuutettua.

Puolueella, vaaliliitolla tai yhteislistalla on oikeus asettaa ehdokkaita enintään kunnassa valittavien valtuutettujen puolitoistakertainen määrä eli enintään 40 ehdokasta.

Valitsijayhdistysten ja puolueiden hakemukset ehdokaslistojen julkaisemiseksi sekä ilmoitukset yhteislistoista ja vaaliliitoista on annettava keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 9.3.2021 ennen kello 16.00. Vaalilain 38 §:ssä tarkoitetut em. asiakirjoja koskevat oikaisut on tehtävä viimeistään keskiviikkona 17.3.2021 ennen kello 16.00 sekä puolueen tai valitsijayhdistyksen, jonka ilmoitusta vaaliliittoon tai yhteislistaan liittymisestä ei ole hyväksytty, ehdokashakemuksen peruutus viimeistään torstaina 18.3.2021 ennen kello 12.00.

Hakemuksia niihin liittyvine asiakirjoineen sekä muita vaaleja koskevia asiakirjoja ja ilmoituksia otetaan vastaan Viitasaaren kaupungintalon 2. kerroksessa, kaupunginsihteerin työhuoneessa, osoite Keskitie 10, 44500 Viitasaari. Ehdokaslistojen julkaisemista tarkoittavia hakemuksia otetaan vastaan 4. – 9.3.2021 välisenä aikana arkisin kaupungintalon aukiolopäivinä kello 8.00 – 16.00. Asiakirjoja vastaanottavat keskusvaalilautakunnan sihteeri, kaupunginsihteeri Tiina Honkanen ja vaalitoimitsija Vuokko Pulkkinen. Asiakirjat voi toimittaa myös postitse em. osoitteeseen säädettynä määräaikana.

https://vaalit.fi/kuntavaalien-ehdokasasettelulomakkeet

Vahvistetut ehdokaslistojen yhdistelmät ovat nähtävinä pe 19.3.2021 alkaen kaupungintalon Infossa.

Viitasaarella 18.2.2021

VIITASAAREN KAUPUNGIN KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Takaisin kuulutuksiin

Hae sivustolta