Kuulutus eläinsuojailmoituksesta/ Tuomela 601-403-111-11, Pihtipudas

Julkaistu 13.02.2024

Kuulutus eläinsuojailmoituksesta / Tuomela 601-403-111-11, Pihtipudas

Kuulutuksen julkaisupäivä
13.2.2024

Hakemuksen tiedoksisaantipäivä
Hakemuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 20.2.2024.

Hakija
Maatalousyhtymä Mäkelä Aatu, Martti ja Markku

Asia
Hakija on jättänyt ympäristönsuojelulain 155 a §:n mukaisen eläinsuojan rakentamista koskevan ilmoituksen. Toiminta sijaitsee kiinteistöllä Tuomela 601-403-111-11.

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävillä pito
Tämä kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 13.2.–21.3.2024 Viitasaaren kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.viitasaari.fi/kuulutukset. Pihtiputaan kunnan verkkosivuilla julkaistaan tieto kuulutuksesta.

Muistutukset ja mielipiteet
Ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), voivat tehdä muistutuksen asiasta. Muilla kuin asianosaisilla on tilaisuus ilmaista mielipiteensä.

Ohjeet muistutuksen tekemiseen
Muistutuksesta tulee käydä ilmi seuraavat seikat:
– yllä mainittu hakijan ja asian nimi sekä diaarinumero 637/2023
– muistuttajan nimi, postiosoite, mahdollinen sähköpostiosoite ja puhelinnumero
– muistuttajan kiinteistön nimi ja kiinteistötunnus, jonka oikeutta tai etua muistutus koskee
– yksilöidyt vaatimukset sekä niiden perusteet
– muistuttajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei muistutusta toimiteta sähköisesti
– mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa muistutus sähköisesti muu selvitys asiamiehen toimivallasta.

Muistutus tai mielipide pyydetään toimittamaan jollain seuraavista tavoista viimeistään 21.3.2024:
– sähköpostitse viitasaaren.kaupunki@viitasaari.fi
– postitse: Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta, Keskitie 10, 44500 Viitasaari

Tieto päätöksen antamisesta (päätöksen tiedoksiantokuulutus) tullaan lähettämään sähköpostitse niille muistuttajille ja mielipiteen esittäneille, jotka ovat asioineet sähköisesti.

Tiedoksianto kiinteistön osaomistajalle
Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille omistajille tai haltijoille.

Lisätietoja antaa ympäristösihteeri p. 044 459 6815
sähköposti: katja.lappalainen@viitasaari.fi

Takaisin kuulutuksiin

Hae sivustolta