Kuulutus Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksestä 20/0999/2 (diaarinro. 01287/19/2299)

Julkaistu 19.11.2020

Kuulutus/ Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 20/0999/2, diaarinro 01287/19/2299

Asia
Kunnallisvalitus

Valittaja
Seppo Ijäs

Päätös, josta on valitettu
Viitasaaren kaupunginvaltuuston päätös 6.5.2019 § 21

Kaupunginvaltuusto on 6.5.2019 päättänyt, että Viitasaaren kaupungin jäteviranomaisen tehtävät siirretään Sydän-Suomen jätelautakunnalle kokonaisuudessaan 1.1.2020 lukien ja hallintosääntöön huomioidaan tarvittavat muutokset tehtävien siirron osalta.

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden ratkaisu ja perustelut
Hallinto-oikeus hylkää valituksen. Hallinto-oikeus katsoo, että Viitasaaren kaupunginvaltuusto on tehnyt päätöksen harkintavaltansa rajoissa. Valtuuston päätös ei ole valituksessa mainituilla perusteilla virheellisessä järjestyksessä syntynyt eikä muutoinkaan lainvastainen. Kunnallisvalitusta ei saa tehdä tarkoituksenmukaisuusperusteella.

Muutoksenhaku
Muutosta tähän Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Päätös ja valitusosoitus ovat tämän ilmoituksen liitteenä. Tämä ilmoitus päätöksestä on julkaistu yleisessä tietoverkossa 19.11.2020 (KuntaL 410/2015 142 §).

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös, antopäivä 16.11.2020, päätösnumero 20/0999/2 ja päätöksen liitteenä oleva valitusosoitus ovat nähtävillä myös Viitasaaren kaupungintalolla keskushallinnossa, osoitteessa Keskitie 10, 44500 VIITASAARI, 21.12.2020 saakka.

Viitasaarella 19.11.2020

VIIITASAAREN KAUPUNGINHALLITUS

 

Takaisin kuulutuksiin

Hae sivustolta