Kuulutus koskien Hao:n päätöstä kunnallisvalitusasiassa 19/1230/2, Viitasaari

Julkaistu 03.12.2019

KUULUTUS

HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 19/1230/2, Diaarinumero 01287/19/2299

Asia

Kunnallisvalitus

Valittaja

Seppo Ijäs

Päätös, josta on valitettu

Viitasaaren kaupunginvaltuuston päätös 6.5.2019 § 21

Kaupunginvaltuusto on päättänyt, että Viitasaaren kaupungin jäteviranomaisen tehtävät siirretään Sydän-Suomen jätelauta-kunnalle kokonaisuudessaan 1.1.2020 lukien ja hallintosääntöön tehdään tarvittavat muutokset tehtävien siirron osalta.

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden ratkaisu ja perustelut

Hallinto-oikeus on tässä vaiheessa käsitellyt asian valituk-senalaisen päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä koskevan vaatimuksen osalta ja hylkää vaatimuksen. Hallinto-oikeus ei kiellä kaupunginvaltuuston päätöksen täytäntöönpanoa.

Hallinto-oikeus ratkaisee valitusasian myöhemmin erikseen.

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Päätökset ja valitusosoitus ovat tämän ilmoituksen liitteinä. (KuntaL 410/2015 142§). Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätökset, antopäivä 28.11.2019, päätösnumero 19/1230/2 ja päätösten liitteinä oleva valitusosoitus ovat nähtävillä myös Viitasaaren kaupungintalolla keskushallinnossa, osoitteessa Keskitie 10, 44500 VIITASAARI, 4.1.2020 saakka.

Viitasaarella 3.12.2019

VIITASAAREN KAUPUNGINHALLITUS

Takaisin kuulutuksiin

Hae sivustolta