Kuulutus koskien HaO:n päätöstä kunnallisvalitusasiassa 19/1198/2, Viitasaari

Julkaistu 02.12.2019

KUULUTUS

HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 19/1198/2, Diaarinumero 02554/17/2204  

Asia

Kunnallisvalitus

Valittajat

Ilpo Manninen ja Seppo Ijäs

Päätös, josta on valitettu

Viitasaaren kaupunginvaltuuston päätös 6.11.2017 § 107

Kaupunginvaltuusto on 6.11.2017 § 107 päättänyt varata vuoden 2018 talousarvioon 300 000 euroa käytettäväksi avustukseen, joka julistetaan kaikkien toimijoiden vapaasti haettavaksi Isoahon, keskustan ja Kurkelan alueilla tapahtuvaa vähintään 300 liittymän kuituverkon rakentamista varten päätöksestä tarkemmin ilmenevin ehdoin.

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden ratkaisu ja perustelut

Hallinto-oikeus on todennut, että lausunnon antaminen valituksesta ja siinä esitetystä täytäntöönpanon kieltämistä koskevasta vaatimuksesta raukeaa. Valituksenalaisella päätöksellä talousarvioon otettua määrärahaa ei ollut ehditty käyttää ennen uuden päätöksen tekemistä.

Samalla hallinto-oikeus on hylännyt Ijäksen ja Mannisen oikeudenkäyntikuluvaatimuksen.

Muutoksenhaku

Muutosta tähän Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Päätös ja valitusosoitus on tämän ilmoituksen liitteenä. Tämä ilmoitus päätöksestä on julkaistu yleisessä tietoverkossa 2.12.2019 (KuntaL 410/2015 142 §).

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös, antopäivä 15.11.2019, päätösnumero 19/1198/2 ja päätöksen liitteenä oleva valitusosoitus on nähtävillä myös Viitasaaren kaupungintalolla keskushallinnossa, osoitteessa Keskitie 10, 44500 VIITASAARI, 3.1.2020 saakka.

Viitasaarella 2.12.2019

VIIITASAAREN KAUPUNGINHALLITUS

Takaisin kuulutuksiin

Hae sivustolta