Kuulutus koskien HaO:n päätöstä kunnallisvalitusasiassa 19/1199/2 ja 19/1200/2, Viitasaari

Julkaistu 02.12.2019

KUULUTUS

HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖKSET 19/1199/2, Diaarinumero 00052/18/2204 JA 19/1200/2, Diaarinumero 01078/18/2204

Asia

Kunnallisvalitus

Valittajat

Ilpo Manninen ja Seppo Ijäs

Päätökset, joista on valitettu

Viitasaaren kaupunginvaltuuston päätös 11.12.2017 § 113

Viitasaaren kaupunginhallituksen päätös 23.4.2018 § 103

Kaupunginvaltuusto on 11.12.2017 § 113 päättänyt varata vuoden 2018 talousarvioon 200 000 euron avustuksen, joka julistetaan vähämerkityksisenä tukena vapaasti haettavaksi Isoahon, keskustan ja Kurkelan alueilla tapahtuvaa vähintään 300 liittymän valokuituverkon rakentamista varten.

Kaupunginhallitus on 23.4.2018 § 103 hylännyt Mannisen ja Ijäksen oikaisuvaatimuksen kaupunginhallituksen 9.4.2018 § 86 päätöksestä, jolla kaupunginhallitus on hyväksynyt ainoan määräajan kuluessa saapuneen hanke-ehdotuksen ja varannut 200 000 euron suuruisen avustuksen maksettavaksi vähämerkityksisenä tukena kyseisen ehdotuksen tehneelle Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:lle.

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden ratkaisu ja perustelut

Hallinto-oikeus hylkää valitukset täytäntöönpanon kieltämistä ja oikeudenkäyntikuluja koskevine vaatimuksineen.

MuutoksenhakuMuutosta Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksiin saa hakea valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Päätökset ja valitusosoitus ovat tämän ilmoituksen liitteinä. Tämä ilmoitus päätöksestä on julkaistu yleisessä tietoverkossa 2.12.2019 (KuntaL 410/2015 142 §).

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätökset, antopäivä 15.11.2019, päätösnumerot 19/1199/2 ja 19/1200/2, ja päätösten liitteinä oleva valitusosoitus ovat nähtävillä myös Viitasaaren kaupungintalolla keskushallinnossa, osoitteessa Keskitie 10, 44500 VIITASAARI, 3.1.2020 saakka.

Viitasaarella 2.12.2019

VIIITASAAREN KAUPUNGINHALLITUS

Takaisin kuulutuksiin

Hae sivustolta