Kuulutus koskien kalastuslain 54 §:n mukaista onkimis-, pilkkimis- ja viehekalastuskieltoa

Julkaistu 09.08.2019

Kalastuslain (379/2015) 54 §:n mukainen onkimis-, pilkkimis- ja viehekalastuskielto

Asia: Pohjois-Savon ELY-keskuksen 9.2.2019 antama päätös kalastuslain 54 §:n nojalla lain 7 §:n mukaisen kalastuksen kieltämisestä.

Kohde: Viitasaaren kaupunki, Keitele (Kolera-allas), (noin 1 ha) 31.5.2029 saakka.

Nähtävänäpito: Tämä kuulutus on yleisesti nähtävänä 9.8. – 16.9.2019 välisen ajan virka-aikana Viitasaaren kaupungin ja ELY-keskuksen Hämeenlinnan toimipaikan ilmoitustaululla sekä Internetsivuilla: www. ely-keskus.fi > Pohjois-Savo ja Keski-Suomi > Ajankohtaista > Kuulutukset 16.9.2019 asti.

Päätösjäljennös on samanaikaisesti nähtävänä joko ilmoitustaululla tai muutoin saatavaa pyydettäessä.

Päätös on kuulutettu Virallisessa lehdessä 9.8.2019. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemista.

Muutoksenhaku: Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä.

Valitusaika päättyy 16.9.2019 klo 16.15.

Lisätietoja: Kalatalousasiantuntija Jari Pelkonen, puhelimitse 0295 025 085 tai sähköpostilla jari.pelkonen@ely-keskus.fi.

Liitteet: Päätösjäljennös ja valitusosoitus.

Takaisin kuulutuksiin

Hae sivustolta