Kuulutus maa-aines- ja ympäristönsuojelulain mukaisen yhteisluvan muutoshakemuksesta/Hakomäki 931-405-2-10, Viitasaari

Julkaistu 14.05.2024

Kuulutus maa-aines- ja ympäristönsuojelulain mukaisen yhteisluvan muutoshakemuksesta /
Hakomäki 931-405-2-10, Viitasaari

Kuulutuksen julkaisupäivä
13.5.2024

Hakemuksen tiedoksisaantipäivä
Hakemuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen
julkaisemisajankohdasta, eli 20.5.2024.

Hakija
Loimaan Kivi Oy

Asia
Loimaan Kivi Oy hakee maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaiseen yhteislupaan muutosta
koskien sivukiven uutta läjitysaluetta kiinteistöllä Hakomäki 931-405-2-10, Viitasaari.

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävillä pito
Tämä kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 13.5.–19.6.2024 Viitasaaren kaupungin
verkkosivuilla osoitteessa www.viitasaari.fi/kuulutukset.

Muistutukset ja mielipiteet
Ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), voivat tehdä muistutuksen asiasta.
Muilla kuin asianosaisilla on tilaisuus ilmaista mielipiteensä.

Ohjeet muistutuksen tekemiseen
Muistutuksesta tulee käydä ilmi seuraavat seikat:
– yllä mainittu hakijan ja asian nimi sekä diaarinumero 59/11.01.00.02/2024
– muistuttajan nimi, postiosoite, mahdollinen sähköpostiosoite ja puhelinnumero
– muistuttajan kiinteistön nimi ja kiinteistötunnus, jonka oikeutta tai etua muistutus koskee
– yksilöidyt vaatimukset sekä niiden perusteet
– muistuttajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei muistutusta toimiteta sähköisesti
– mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa muistutus sähköisesti muu selvitys asiamiehen
toimivallasta.

Muistutus tai mielipide pyydetään toimittamaan jollain seuraavista tavoista viimeistään 19.6.2024:
– sähköpostitse viitasaaren.kaupunki@viitasaari.fi
– postitse: Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta, Keskitie 10, 44500 Viitasaari

Tieto päätöksen antamisesta (päätöksen tiedoksiantokuulutus) tullaan lähettämään sähköpostitse
niille muistuttajille ja mielipiteen esittäneille, jotka ovat asioineet sähköisesti.

Tiedoksianto kiinteistön osaomistajalle
Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille
muille omistajille tai haltijoille.

Lisätietoja antaa
ympäristösihteeri Katja Lappalainen, puh. 044 4596815
sähköposti: katja.lappalainen@viitasaari.f

Takaisin kuulutuksiin

Hae sivustolta