Kuulutus maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukainen yhteislupa/JP-Matic Oy Peuralinna II 312-404-14-2 ja Pohjoiskangas 312-404-14-1, Kyyjärvi

Julkaistu 13.05.2024

KUULUTUS
Maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukainen yhteislupa / JP-Matic Oy
Peuralinna II 312-404-14-2 ja Pohjoiskangas 312-404-14-1, Kyyjärvi

Kuulutuksen julkaisupäivä
13.5.2024

Päätöksen tiedoksisaantipäivä
Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä
kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 20.5.2024.

Päätös
Ympäristölautakunta 7.5.2024 § 37

Antopäivä
13.5.2024

Hakija
JP-Matic Oy

Asia
Maa-aineslain sekä ympäristönsuojelulain mukainen yhteislupahakemus soran ja
hiekan ottamiseen ja murskaukseen.

Päätöksen pääasiallinen sisältö
Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta on myöntänyt haetun yhteisluvan
päätöksessä esitetyin lupamääräyksin. Lupa on voimassa 31.5.2034 saakka.

Nähtävilläpito
Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 13.5. – 19.6.2024 Viitasaaren kaupungin
verkkosivuilla osoitteessa www.viitasaari.fi/kuulutukset sekä tieto kuulutuksesta on
julkaistu Kyyjärven kunnan verkkosivuilla.
Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto kiinteistön
omistajille tai haltijoille.

Muutoksenhaku
Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän
kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava
Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat
päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 19.6.2024.

Lisätietoja antaa
Vs. ympäristösihteeri Saara Lind, puh. 044 733 5806
sähköposti: saara.lind@viitasaari.f

Takaisin kuulutuksiin

Hae sivustolta