Kuulutus maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisesta yhteislupahakemuksesta / Niemi 601-402-2-155, Metsäyhtymä Martikainen Jarmo, Sorsamäki Arto ja Sorsamäki Samuli, Pihtipudas

Julkaistu 08.04.2021

Kuulutus 8.4.2021

Kuulutus maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisesta yhteislupahakemuksesta / Niemi 601-402-2-155, Metsäyhtymä Martikainen Jarmo, Sorsamäki Arto ja Sorsamäki Samuli, Pihtipudas

Kuulutuksen julkaisupäivä
8.4.2021

Hakemuksen tiedoksisaantipäivä
Hakemuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 15.4.2021.

Hakija
Metsäyhtymä Martikainen Jarmo, Sorsamäki Arto ja Sorsamäki Samuli

Asia
Metsäyhtymä Martikainen Jarmo, Sorsamäki Arto ja Sorsamäki Samuli hakee maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaista yhteislupaa kalliokiviaineksen ottoon sekä louhintaan ja murskaukseen Pihtiputaan kunnan Elämäjärven kylässä tilalle Niemi 601-402-2-155. Suunnitelma-alue on kokonaisuudessaan 4,7 ha, josta haettu ottamisala on 3,6 ha, ottomäärä 360 000 m3 ja ottamisaika 10 vuotta. Toiminnan olennaisia päästöjä ovat melu ja pöly.

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävillä pito
Tämä kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 8.4.–17.5.2021 Viitasaaren kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.viitasaari.fi/kuulutukset sekä tieto kuulutuksesta on julkaistu Pihtiputaan kunnan verkkosivuilla.

Muistutukset ja mielipiteet
Ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), voivat tehdä muistutuksen asiasta. Muilla kuin asianosaisilla on tilaisuus ilmaista mielipiteensä.

Ohjeet muistutuksen tekemiseen
Muistutuksesta tulee käydä ilmi seuraavat seikat:
– yllä mainittu hakijan ja asian nimi sekä diaarinumero 110/614/2021
– muistuttajan nimi, postiosoite, mahdollinen sähköpostiosoite ja puhelinnumero
– muistuttajan kiinteistön nimi ja kiinteistötunnus, jonka oikeutta tai etua muistutus koskee
– yksilöidyt vaatimukset sekä niiden perusteet
– muistuttajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei muistutusta toimiteta sähköisesti
– mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa muistutus sähköisesti muu selvitys asiamiehen toimivallasta.

Muistutus tai mielipide pyydetään toimittamaan jollain seuraavista tavoista viimeistään 17.5.2021:
– sähköpostitse viitasaaren.kaupunki@viitasaari.fi
– postitse: Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta, Keskitie 10, 44500 Viitasaari

Tieto päätöksen antamisesta (päätöksen tiedoksiantokuulutus) tullaan lähettämään sähköpostitse niille muistuttajille ja mielipiteen esittäneille, jotka ovat asioineet sähköisesti.

Tiedoksianto kiinteistön osaomistajalle
Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille omistajille tai haltijoille.

Lisätietoja antaa
ympäristösihteeri Katja Lappalainen, puh. 044 4596815
sähköposti: katja.lappalainen@viitasaari.fi

Viitasaaren kaupunki/ Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimi

Takaisin kuulutuksiin

Hae sivustolta