Kuulutus maa-aineslain mukaisesta lupahakemuksesta / Destia Oy, Kivikkorinne 931-404-1-144, Viitasaari

Julkaistu 17.12.2020

Kuulutus

Kuulutus maa-aineslain mukaisesta lupahakemuksesta / Destia Oy, Kivikkorinne 931-404-1-144, Viitasaari

Kuulutuksen julkaisupäivä
17.12.2020

Hakemuksen tiedoksisaantipäivä
Hakemuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 24.12.2020.

Hakija
Destia Oy

Asia
Destia Oy hakee maa-aineslain mukaista lupaa maa-ainesten ottamiseen Viitasaaren kaupungin Ilmolahden kylällä sijaitsevalle kiinteistölle Kivikkorinne 931-404-1-144. Haettu ottamisala on 1,25 ha, ottomäärä 50 000 m3 ja ottamisaika 10 vuotta.

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävillä pito
Tämä kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 17.12.2020 – 25.1.2021 Viitasaaren kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.viitasaari.fi/kuulutukset.

Muistutukset ja mielipiteet
Ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), voivat tehdä muistutuksen asiasta. Muilla kuin asianosaisilla on tilaisuus ilmaista mielipiteensä.

Ohjeet muistutuksen tekemiseen
Muistutuksesta tulee käydä ilmi seuraavat seikat:
– yllä mainittu hakijan ja asian nimi sekä diaarinumero 602/611/2020
– muistuttajan nimi, postiosoite, mahdollinen sähköpostiosoite ja puhelinnumero
– muistuttajan kiinteistön nimi ja kiinteistötunnus, jonka oikeutta tai etua muistutus koskee
– yksilöidyt vaatimukset sekä niiden perusteet
– muistuttajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei muistutusta toimiteta sähköisesti
– mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa muistutus sähköisesti muu selvitys asiamiehen toimivallasta.

Muistutus tai mielipide pyydetään toimittamaan jollain seuraavista tavoista viimeistään 25.1.2021:
– sähköpostitse viitasaaren.kaupunki@viitasaari.fi
– postitse: Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta, Keskitie 10, 44500 Viitasaari

Tieto päätöksen antamisesta (päätöksen tiedoksiantokuulutus) tullaan lähettämään sähköpostitse niille muistuttajille ja mielipiteen esittäneille, jotka ovat asioineet sähköisesti.

Tiedoksianto kiinteistön osaomistajalle
Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille omistajille tai haltijoille.

Lisätietoja antaa
ympäristösihteeri Katja Lappalainen, puh. 044 4596815
sähköposti: katja.lappalainen@viitasaari.fi

VIITASAAREN KAUPUNKI/ Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimi

 

Takaisin kuulutuksiin

Hae sivustolta