Kuulutus maa-aineslupahakemuksesta

Julkaistu 18.06.2019

Kuulutus maa-aineslupahakemuksesta / Vesannon Sora Ky, Pirttimäki 931-412-5-90, Sorapirtti 931-412-5-78, Pekanmäki 931-412-5-92, Mäntyaho 931-412-5-91, Viitasaari

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimelle on toimitettu maa-aineslain mukainen lupahakemus. Viitasaaren kaupungin Suovanlahden kylässä sijaitseville kiinteistöille Pirttimäki 931-412-5-90, Sorapirtti 931-412-5-78, Pekanmäki 931-412-5-92, Mäntyaho 931-412-5-91 haetaan lupaa maa-ainesten ottamiseen. Haettu ottamisala on 4,04 ha, ottomäärä 117300 m3 ja ottamisaika 10 vuotta. Kohde on maa-ainesottoaluetta, jossa ottamista on tarkoitus jatkaa.

Hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 12.6.–12.7.2019 Viitasaaren kaupungintalon teknisellä osastolla osoitteessa Keskitie 10, Viitasaari.

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään antamaan tieto kuulutuksesta myös kiinteistön mahdollisille muille omistajille ja haltijoille.

Hakemusta koskevat muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa viimeistään 12.7.2019 kirjallisena tai sähköisesti Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimelle.

Postiosoite: Keskitie 10, 44500 Viitasaari,

Sähköposti: viitasaaren.kaupunki(at)viitasaari.fi.

Lisätietoja: Ympäristösihteeri Katja Lappalainen, puh 044 4596815

Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta

 

Takaisin kuulutuksiin

Hae sivustolta