Kuulutus maa-aineslupapäätöksestä / Jorma Kauppinen (Hiekkala 216-403-3-353 ja Raiski 216-403-3-320-, Kannonkoski)

Julkaistu 18.09.2023

KUULUTUS

Maa-aineslupapäätös / Jorma Kauppinen (Hiekkala 216-403-3-353 ja Raiski 216-403-3-320, Kannonkoski)

Kuulutuksen julkaisupäivä
18.9.2023

Päätöksen tiedoksisaantipäivä
Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 25.9.2023.

Päätös
Ympäristölautakunta 12.9.2023 § 64

Antopäivä
18.9.2023

Hakija
Kauppinen Jorma

Asia
Maa-aineslain mukainen lupahakemus maa-aineksen ottoa varten sekä lupaa aloittaa toiminta ennen luvan lainvoimaisuutta.

Päätöksen pääasiallinen sisältö
Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta on myöntänyt haetun maa-ainesluvan päätöksessä esitetyin lupamääräyksin. Lupamääräyskohdat 3 – 4 ja 11 poikkeavat haetusta. Lupa on voimassa 30.9.2033 saakka. Hakijalle on myönnetty lupa aloittaa toiminta lupamääräyksiä noudattaen ennen luvan lainvoimaisuutta.

Nähtävilläpito
Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 18.9. – 25.10.2023 Viitasaaren kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.viitasaari.fi/kuulutukset sekä tieto kuulutuksesta on julkaistu Kannonkosken kunnan verkkosivuilla.
Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto kiinteistön omistajille tai haltijoille.

Muutoksenhaku
Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Hämeenlinnan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 25.10.2023.

Lisätietoja antaa
Ympäristösihteeri Nina Pimiä, p. 044 733 5806
sähköposti: nina.pimia@viitasaari.fi

Viitasaaren kaupunki/ Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta

Takaisin kuulutuksiin

Hae sivustolta