Kuulutus malminetsintälupahakemuksesta / Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

Julkaistu 07.11.2022

KUULUTUS

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kuuluttaa kaivoslain (10.6.2011/621) 40 §:n nojalla

Malminetsintälupahakemuksen

Hakija: Akkerman Finland Oy
Lupa-alueen nimi: Kolima
Lupatunnus: ML2022:0003
Alueen sijainti ja koko: Viitasaari, 844,4 ha.

Kuvaus hakemuksen mukaisesta toiminnasta

Hakija etsii alueelta kuparia, sinkkiä, lyijyä, hopeaa, kultaa ja kobolttia. Tutkimusmenetelmät ovat tavanomaisia malminetsinnän tutkimusmenetelmiä, kuten geofysikaaliset tutkimukset, kairaus, kairasydänten näytteenotto sekä magnetometrinen mittaus.

Mielipiteet ja muistutukset

Mielipiteet ja muistutukset hakemuksesta voi lähettää 14.12.2022 mennessä lupatunnus mainiten Tukesiin, osoitteeseen Valtakatu 2, 96100 Rovaniemi, tai sähköisesti doc- tai rtf- tiedostona osoitteeseen kaivosasiat@tukes.fi

Hakemuksen nähtävilläolo

Hakemusasiakirjat ovat nähtävänä Tukesin internet-sivuilla: https://tukes.fi/malminetsintaluvatja-valtaukset

Tieto kuulutuksesta julkaistaan Viitasaaren kaupungin verkkosivuilla.

Lisätietoja: Esa Tuominen puh. 029 5052 018 esa.tuominen@tukes.fi tai kaivosasiat@tukes.fi

Kuulutettu 7.11.2022.
Pidetään nähtävänä 14.12.2022 asti.
Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7) päivänä kuulutuksen julkaisusta.

Tarkemmat tiedot löydät oheisesta pdf -tiedostosta.

Takaisin kuulutuksiin

Hae sivustolta