Kuulutus meluilmoituksesta tehdystä päätöksestä/ Henning Hulden & Söner AB, Jukola 312-403-14-7, Kyyjärvi

Julkaistu 15.09.2023

Kuulutus meluilmoituksesta tehdystä päätöksestä/ Henning Hulden & Söner AB, Jukola 312-403-14-7, Kyyjärvi

Kuulutuksen julkaisupäivä
15.9.2023

Päätöksen tiedoksisaantipäivä
Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 22.9.2023.

Asia
Ympäristösihteeri on tehnyt päätöksen ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta, joka koskee tilapäistä melua aiheuttavaa kiviaineksen murskausta Jukolan maa-ainesalueella Pietari Brahentien varrella syys-lokakuussa 2023.

Päätöksen nähtävillä pito
Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 15.9.–22.10.2023 Viitasaaren kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.viitasaari.fi/kuulutukset sekä tieto kuulutuksesta julkaistaan Kyyjärven kunnan verkkosivuilla.

Muutoksenhaku
Päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta päätökseen Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusohje on päätöksessä.

Lisätietoja antaa
ympäristösihteeri Nina Pimiä, puh. 044 733 5806
sähköposti: nina.pimia@viitasaari.fi

Takaisin kuulutuksiin

Hae sivustolta