Kuulutus meluilmoituksesta tehdystä päätöksestä/ Kannonkosken Moottorikerho/Urheiluautoilijat ry, Kannonkoski

Julkaistu 02.09.2021

KUULUTUS 2.9.2021

Kuulutus meluilmoituksesta tehdystä päätöksestä/ Kannonkosken Moottorikerho/Urheiluautoilijat ry,  Kannonkoski

Kuulutuksen julkaisupäivä
2.9.2021

Päätöksen tiedoksisaantipäivä
Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 9.9.2021.

Asia
Ympäristösihteeri on tehnyt päätöksen ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisesta Kannonkosken Moottorikerho/ Urheiluautoilijat ry:n ilmoituksesta, joka koskee tilapäistä melua ja tärinää aiheuttavaa autokilpailua 4.9.2021.

Päätöksen nähtävillä pito
Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 2.9.–9.10.2021 Viitasaaren kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.viitasaari.fi/kuulutukset sekä tieto kuulutuksesta on julkaistu Kannonkosken kunnan verkkosivuilla.

Muutoksenhaku
Päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta päätökseen Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusohje on päätöksessä.

Lisätietoja antaa
ympäristösihteeri Nina Pimiä, puh. 044 733 5806
sähköposti: nina.pimia@viitasaari.fi

Takaisin kuulutuksiin

Hae sivustolta