Kuulutus meluilmoituksesta tehdystä päätöksestä/Kivijärvi JAM 2.0, Kivijärvi

Julkaistu 29.05.2024

Kuulutuksen julkaisupäivä
29.5.2024

Päätöksen tiedoksisaantipäivä
Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen
julkaisemisajankohdasta, eli 5.6.2024.

Asia
Ympäristösihteeri on tehnyt päätöksen ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n
mukaisesta tekemästä ilmoituksesta, joka koskee tilapäistä melua
aiheuttavaa JAM 2.0 -tapahtumaa 21.6.-23.6.2024.

Päätöksen nähtävillä pito
Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 29.5.–5.7.2024 Viitasaaren kaupungin
verkkosivuilla osoitteessa www.viitasaari.fi/kuulutukset sekä tieto kuulutuksesta on
julkaistu Kivijärven kunnan verkkosivuilla.

Muutoksenhaku
Päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta päätökseen Vaasan hallinto-oikeudelta.
Valitusohje on päätöksessä.

Lisätietoja antaa
Vs. ympäristösihteeri Saara Lind, puh. 044 733 5806
sähköposti: saara.lind@viitasaari.f

Takaisin kuulutuksiin

Hae sivustolta