Kuulutus meluilmoituksesta tehdystä päätöksestä/ Kyyjärvi camping, Kyyjärvi

Julkaistu 20.06.2022

Kuulutus meluilmoituksesta tehdystä päätöksestä/ Kyyjärvi camping, Kyyjärvi

Kuulutuksen julkaisupäivä
20.6.2022

Päätöksen tiedoksisaantipäivä
Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 27.6.2022.

Asia
Ympäristösihteeri on tehnyt päätöksen ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisesta Kyyjärvi Campingin ilmoituksesta, joka koskee tilapäistä melua aiheuttavia tapahtumia ajalla 4.6.-24.9.2022.

Päätöksen nähtävillä pito
Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 20.6.–27.7.2022 Viitasaaren kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.viitasaari.fi/kuulutukset sekä tieto kuulutuksesta on julkaistu Kyyjärven kunnan verkkosivuilla.

Muutoksenhaku
Päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta päätökseen Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusohje on päätöksessä.

Lisätietoja antaa
ympäristösihteeri Nina Pimiä, puh. 044 733 5806
sähköposti: nina.pimia@viitasaari.fi

Takaisin kuulutuksiin

Hae sivustolta