Kuulutus meluilmoituksesta tehdystä päätöksestä/Kyyjärvi camping, Kyyjärvi

Julkaistu 28.05.2024

Kuulutuksen julkaisupäivä

28.5.2024

Päätöksen tiedoksisaantipäivä

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 4.6.2024.

Asia

Ympäristösihteeri on tehnyt päätöksen ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisesta Kyyjärvi Campingin ilmoituksesta, joka koskee tilapäistä melua aiheuttavia tapahtumia ajalla kesäkuu-syyskuu 2024.

Päätöksen nähtävillä pito

Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 28.5.–4.7.2024 Viitasaaren kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.viitasaari.fi/kuulutukset sekä tieto kuulutuksesta on julkaistu Kyyjärven kunnan verkkosivuilla.

Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta päätökseen Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusohje on päätöksessä.

Lisätietoja antaa

Vs. ympäristösihteeri Saara Lind, puh. 044 733 5806

sähköposti: saara.lind@viitasaari.fi

Takaisin kuulutuksiin

Hae sivustolta