Kuulutus meluilmoituksesta tehdystä päätöksestä/ Kyyjärvi camping, Kyyjärvi

Julkaistu 07.07.2021

KUULUTUS

Kuulutus meluilmoituksesta tehdystä päätöksestä/ Kyyjärvi camping, Kyyjärvi

Kuulutuksen julkaisupäivä
7.7.2021

Päätöksen tiedoksisaantipäivä
Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 14.7.2021.

Asia
Ympäristösihteeri on tehnyt päätöksen ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisesta Kyyjärvi Campingin ilmoituksesta, joka koskee tilapäistä melua aiheuttavia musiikkitapahtumia ajalla 3.7-4.9.2021.

Päätöksen nähtävillä pito
Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 7.7.–13.8.2021 Viitasaaren kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.viitasaari.fi/kuulutukset sekä tieto kuulutuksesta on julkaistu Kyyjärven kunnan verkkosivuilla.

Muutoksenhaku
Päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta päätökseen Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusohje on päätöksessä.

Lisätietoja antaa
ympäristösihteeri Nina Pimiä, puh. 044 733 5806
sähköposti: nina.pimia@viitasaari.fi

Takaisin kuulutuksiin

Hae sivustolta