Kuulutus meluilmoituksesta tehdystä päätöksestä/ Miesmarkkinat, Kinnula

Julkaistu 08.07.2021

KUULUTUS

Kuulutus meluilmoituksesta tehdystä päätöksestä/ Miesmarkkinat, Kinnula

Kuulutuksen julkaisupäivä
8.7.2021

Päätöksen tiedoksisaantipäivä
Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 15.7.2021.

Asia
Ympäristösihteeri on tehnyt päätöksen ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisesta Voimautus Oy:n ilmoituksesta, joka koskee tilapäistä melua aiheuttavaa Miesmarkkinat –tapahtumaa ajalla 9.7.-10.7.2021.

Päätöksen nähtävillä pito
Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 8.7.–14.8.2021 Viitasaaren kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.viitasaari.fi/kuulutukset sekä tieto kuulutuksesta on julkaistu Kinnulan kunnan verkkosivuilla.

Muutoksenhaku
Päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta päätökseen Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusohje on päätöksessä.

Lisätietoja antaa
ympäristösihteeri Nina Pimiä, puh. 044 733 5806
sähköposti: nina.pimia@viitasaari.fi

Takaisin kuulutuksiin

Hae sivustolta