Kuulutus meluilmoituksesta tehdystä päätöksestä/ Pohjoiskangas 312-403-1-237, Kyyjärvi

Julkaistu 31.08.2023

Kuulutus meluilmoituksesta tehdystä päätöksestä/ Pohjoiskangas 312-403-1-237, Kyyjärvi

Kuulutuksen julkaisupäivä
31.8.2023

Päätöksen tiedoksisaantipäivä
Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 7.8.2023.

Asia
Ympäristösihteeri on tehnyt päätöksen ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta, joka koskee tilapäistä melua aiheuttavaa kiviaineksen murskausta Pohjoiskankaan maa-ainesalueella syyskuussa 2023.

Päätöksen nähtävillä pito
Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 31.8.–7.10.2023 Viitasaaren kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.viitasaari.fi/kuulutukset sekä tieto kuulutuksesta julkaistaan Kyyjärven kunnan verkkosivuilla.

Muutoksenhaku
Päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta päätökseen Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusohje on päätöksessä.

Lisätietoja antaa
ympäristösihteeri Nina Pimiä, puh. 044 733 5806
sähköposti: nina.pimia@viitasaari.fi

Takaisin kuulutuksiin

Hae sivustolta