Kuulutus meluilmoituksesta tehdystä päätöksestä/Suomenselän 4H-yhdistys, Kannonkoskipäivä, Kannonkoski

Julkaistu 25.06.2024

 

Kuulutus meluilmoituksesta tehdystä päätöksestä / Suomenselän 4H-yhdistys, Kannonkoskipäivä, Kannonkoski

Kuulutuksen julkaisupäivä

25.6.2024

Päätöksen tiedoksisaantipäivä

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 2.7.2024.

Asia

Vs. ympäristösihteeri on tehnyt päätöksen ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta, joka koskee tilapäistä melua aiheuttavaa Kannonkoskipäivää 29.6.2024.

Päätöksen nähtävillä pito

Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 25.6.–1.8.2024 Viitasaaren kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.viitasaari.fi/kuulutukset sekä tieto kuulutuksesta julkaistaan Kannonkosken kunnan verkkosivuilla.

Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta päätökseen Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusohje on päätöksessä.

Lisätietoja antaa

Vs. ympäristösihteeri Saara Lind, puh. 044 733 5806

sähköposti: saara.lind@viitasaari.fi

Takaisin kuulutuksiin

Hae sivustolta