Kuulutus tilapäistä melua aiheuttavasta toiminnasta / Traktorijatzit yhdistys ry, Viitasaari

Julkaistu 06.05.2022

Kuulutus tilapäistä melua aiheuttavasta toiminnasta / Traktorijatzit yhdistys ry, Viitasaari

Kuulutuksen julkaisupäivä
6.5.2022

Hakemuksen tiedoksisaantipäivä
Hakemuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 13.5.2022.

Hakija
Traktorijatzit yhdistys ry

Asia
Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimelle on jätetty ilmoitus melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta koskien Traktorijatzit- tapahtumaa. Tapahtuman ajankohta on 15.-16.7.2022 välisenä aikana. Hakemuksen mukaan toiminta-aika on perjantaina 15.7. klo 20.00-01.30 ja lauantaina 16.7. klo 20.00-01.30. Tapahtumapaikkana on Kahvila Myllytupa ja sen lähiympäristö osoitteessa Vesannontie 2140, Suovanlahti.

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävillä pito
Tämä kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 6.5.–31.5.2022 Viitasaaren kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.viitasaari.fi/kuulutukset.

Muistutukset ja mielipiteet
Ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), voivat tehdä muistutuksen asiasta. Muilla kuin asianosaisilla on tilaisuus ilmaista mielipiteensä.

Ohjeet muistutuksen tekemiseen
Muistutuksesta tulee käydä ilmi seuraavat seikat:
– yllä mainittu hakijan ja asian nimi sekä diaarinumero 145/627/2022
– muistuttajan nimi, postiosoite, mahdollinen sähköpostiosoite ja puhelinnumero
– muistuttajan kiinteistön nimi ja kiinteistötunnus, jonka oikeutta tai etua muistutus koskee
– yksilöidyt vaatimukset sekä niiden perusteet
– muistuttajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei muistutusta toimiteta sähköisesti
– mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa muistutus sähköisesti muu selvitys asiamiehen toimivallasta.

Muistutus tai mielipide pyydetään toimittamaan jollain seuraavista tavoista viimeistään 31.5.2022:
– sähköpostitse viitasaaren.kaupunki@viitasaari.fi
– postitse: Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta, Keskitie 10, 44500 Viitasaari

Tieto päätöksen antamisesta (päätöksen tiedoksiantokuulutus) tullaan lähettämään sähköpostitse niille muistuttajille ja mielipiteen esittäneille, jotka ovat asioineet sähköisesti.

Tiedoksianto kiinteistön osaomistajalle
Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille omistajille tai haltijoille.

Lisätietoja antaa
ympäristösihteeri Katja Lappalainen, puh. 044 4596815
sähköposti: katja.lappalainen@viitasaari.fi

Takaisin kuulutuksiin

Hae sivustolta