Kuulutus tilapäistä melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta / Korvenkallio 931-407-67-1 ja Kivelänlisä 931-406-37-48, Viitasaari

Julkaistu 13.03.2023

Kuulutus tilapäistä melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta / Korvenkallio 931-407-67-1 ja Kivelänlisä 931-406-37-48, Viitasaari

Kuulutuksen julkaisupäivä
13.3.2023

Hakemuksen tiedoksisaantipäivä
Hakemuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 20.3.2023.

Hakija
R. Säteri Oy

Asia
Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimelle on jätetty ilmoitus melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta koskien Viitasaaren kaupungin Keiteleenpohjan kylässä tilalla Korvenkallio 931-407-67-1 ja Kivelänlisä 931-406-37-48 tapahtuvaa louhinta ja murskaustyötä. Ilmoituksen mukaan louhintaa ja murskausta suoritetaan alueella noin 5 vrk 11.-30.4.2023 välisenä aikana. Toiminta-aika on arkipäivisin klo 7-22 välisenä aikana.

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävillä pito
Tämä kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 13.3.-3.4.2023 Viitasaaren kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.viitasaari.fi/kuulutukset.

Muistutukset ja mielipiteet
Ne, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea (asianosainen), voivat tehdä muistutuksen asiasta. Muilla kuin asianosaisilla on tilaisuus ilmaista mielipiteensä.

Ohjeet muistutuksen tekemiseen
Muistutuksesta tulee käydä ilmi seuraavat seikat:
– yllä mainittu hakijan ja asian nimi sekä diaarinumero 573/611/2022
– muistuttajan nimi, postiosoite, mahdollinen sähköpostiosoite ja puhelinnumero
– muistuttajan kiinteistön nimi ja kiinteistötunnus, jonka oikeutta tai etua muistutus koskee
– yksilöidyt vaatimukset sekä niiden perusteet
– muistuttajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei muistutusta toimiteta sähköisesti
– mahdollisen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa muistutus sähköisesti muu selvitys asiamiehen toimivallasta.

Muistutus tai mielipide pyydetään toimittamaan jollain seuraavista tavoista viimeistään 3.4.2023:
– sähköpostitse viitasaaren.kaupunki@viitasaari.fi
– postitse: Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta, Keskitie 10, 44500 Viitasaari

Tieto päätöksen antamisesta (päätöksen tiedoksiantokuulutus) tullaan lähettämään sähköpostitse niille muistuttajille ja mielipiteen esittäneille, jotka ovat asioineet sähköisesti.

Tiedoksianto kiinteistön osaomistajalle
Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille omistajille tai haltijoille.

Lisätietoja antaa
ympäristösihteeri Katja Lappalainen, puh. 044 4596815
sähköposti: katja.lappalainen@viitasaari.fi

Takaisin kuulutuksiin

Hae sivustolta