Kuulutus vesi- ja ympäristönsuojelulain mukaisesta päätöksestä

Julkaistu 25.06.2019

Vesi- ja ympäristönsuojelulain mukainen päätös

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 26.6.2019 antanut päätöksen nro 168/2019.

Hakija

Muuttolan Lohi Ky

Asia

Sammakkoniemen kalanviljelylaitoksen toteutukselle asetetun määräajan pidentäminen, Viitasaari

Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 26.6. – 26.7.2019 Viitasaaren kaupungin ilmoitus-taululla. Päätös on luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu. Viitasaaren kaupungintalon asiointipisteessä on käytössä yleisötietokoneita päätöksen katsomiseen. Päätös on nähtävissä myös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa (Wolffintie 35, Vaasa).

Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kolmenkym-menen (30) päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Valitusaikaa laskettaessa pää-töksen antopäivää ei oteta lukuun. Valitusaika päättyy 26.7.2019.

Valitus on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään antamaan tieto kuulutuksesta myös kiinteistön mahdollisille muille omistajille ja haltijoille.

Lisätietoja antavat

Ympäristöneuvos Stefan Nyman, puh. 0295 018 743

 

 

Takaisin kuulutuksiin

Hae sivustolta