Kuulutus ympäristönsuojelulain mukaisesta ilmoituksesta

Julkaistu 16.07.2019

ELÄINSUOJAN TOIMINNAN MUUTOS

Jyrki Koskinen on toimittanut Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimelle ympäristönsuojelulain (527/2014) 155 a §:n mukaisen eläinsuojan toiminnan muuttamista koskevan ilmoituksen.

Ilmoituksen mukaan tilan talouskeskukseen (osoite Paanalankuja 24, 44610 Kärnä) kiinteistölle Paanala 931-408-207-7 rakennetaan olemassa olevan lypsykarjanavetan ja kylmäpihaton lisäksi uusi lypsykarjanavetta, jonka yhteyteen tulee lietesäiliö 2881 m3. Lisäksi noin 4 km:n etäisyydelle talouskeskuksesta rakennetaan etälietesäiliö 2645 m3. Vanha navetta ja pihatto jäävät umpilehmien ja nuorkarjan eläinsuojiksi ja kuivalantalapohjalle. Muutoksen jälkeen tilan kokonaiseläinmäärä on 372 nautakarjapaikkaa.

Ilmoitusta koskevat asiakirjat pidetään nähtävillä 22.7. – 21.8.2019 Viitasaaren kaupungin teknisellä osastolla, osoite Keskitie10, Viitasaari

Ilmoitusta koskevat muistutukset tulee toimittaa kirjallisena tai sähköisesti Pohjoisen Keski-Suomen ympäristötoimelle viimeistään 21.8.2019.
Postiosoite: Keskitie 10, 44500 Viitasaari
Sähköposti: viitasaaren.kaupunki@viitasaari.fi

Lisätiedot: Ympäristösihteeri Katja Lappalainen puh. 0444596815, email katja.lappalainen@viitasaari.fi

Takaisin kuulutuksiin

Hae sivustolta